Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1989

Mellan dröm och verklighet
Grupputställning

Mellan dröm och verklighet
Grupputställning

Mellan dröm och verklighet
Grupputställning

Mellan dröm och verklighet
Grupputställning

Mellan dröm och verklighet
Grupputställning

Mellan dröm och verklighet
Grupputställning

Mellan dröm och verklighet
Grupputställning

Utställningar

1989

Mellan dröm och verklighet
Grupputställning

Bild: Mellan dröm och verklighet
Mellan dröm och verklighet

Ur arkivet, visades

21/01 – 05/03, 1989

Mellan dröm och verklighet är titeln på en samlingsutställning av nutida konstnärer med en surrealistisk, drömlik attityd men med fäste i verkligheten. Från början var tanken att samla konstnärer under rubriken ”Fantastisk realism”, som antyder att konstnären har en förankring i verkligheten men förstärker realismen till att bli fantastisk, att närma sig det overkliga.

Surrealismen växte fram under 1920-talet och hade sitt genombrott i svensk konst under mitten av 1930-talet då Halmstadgruppens drömlika måleri blev känt för en större allmänhet. Grupperna Minotaur och Imaginisterna hade under 1940-talet en surrealistisk inställning med mer poetisk prägel.

Vid sidan av Halmstadgruppen har det inte funnits någon enhetlig surrealistisk konstnärsgrupp med genomslagskraft i Sverige. Därför är det intressant att 1989 sammanföra sju konstnärer till en utställning under temat ”Mellan dröm och verklighet”. Här förs vi in i sagans och det undermedvetnas värld. En del är sköna drömmar om overkliga möten, en del skildrar sagans grymma värld, andra visar i förklädnad vår egen skrämmande tillvaro. Naturens värld och kända fenomen förstoras till oigenkännlighet och får en annan mystik.”

Konstnärer: Gunilla Bade, Ulla Fries, Åke Johansson, Linda Lysell, Linda Gustavsson Nameth, Gertrud Stavling, Gerald Steffe

Källor:Citat ur foldern MELLAN DRÖM OCH VERKLIGHET Utställningskommissarie och katalogredaktör: Pia Thunholm

Utställningsaffisch