Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1988

Tre spelmän
— en skulpturutställning
Av Lenny Clarhäll,

Tre spelmän
— en skulpturutställning
Av Lenny Clarhäll,

Tre spelmän
— en skulpturutställning
Av Lenny Clarhäll,

Tre spelmän
— en skulpturutställning
Av Lenny Clarhäll,

Tre spelmän
— en skulpturutställning
Av Lenny Clarhäll,

Tre spelmän
— en skulpturutställning
Av Lenny Clarhäll,

Tre spelmän
— en skulpturutställning
Av Lenny Clarhäll,

Utställningar

1988

Tre spelmän
— en skulpturutställning
Av Lenny Clarhäll,

Foto: Karl-Olov Bergström, Riksutställningar.

Ur arkivet, visades

03/09 – 16/10, 1988

Tre spelmän var producerad av Riksutställningar och Rikskonserter. Tiden innan landningen på Södertälje konsthall hade utställningen turnerat runt på sjutton platser under en period på två år. Södertälje konsthall var den sista avslutande anhalten vilket var på Lenny Clarhälls hemmaplan. I Hölö, trakterna kring Södertälje, hade han hemmet och ateljén. Här arbetade han fram verken kring de tre spelmännen.

affisch Tre spelmän

På vernissagedagen 3 september hälsade konsthallschefen Pia Thunholm alla välkomna. Kulturnämndens ordförande Stig Parborn presenterade. Lenny Clarhäll höll därefter visning för publiken. Sedan blev det Bingsjölåtar på fiol med Päkkos Gustaf och Ole Hjort efter den legendariske spelmannen Päkkos Pers kompositioner. Effektfullt att ha en av de tre porträtterade musikerna live, spelandes mitt i utställningen.

Clarhälls utställning sammanförde tre vitt skilda genrer inom musiken. Personligheterna han skildrade var tonsättaren Ingvar Lidholm, jazzmusikern Christer Boustedt och Folkmusikspelmannen Päkkos Gustaf. I Clarhälls sätt att arbeta ingick som så ofta ett omsorgsfullt researcharbete. Det dokumentära och sakliga en viktig del i samklang med de fantasifulla konstnärliga uttrycken. På Södertälje konsthall hade man valt att göra lite annorlunda i förhållande till den ursprungliga utställningen. Man plockade in Clarhälls konstnärliga processande i form av de skissarbeten och modeller som föregått de färdiga verken.

Ett gediget program med många konserter och föredrag i konsthallen följde med denna utställningsperiod. ABF ordnade tillsammans med konsthallen ett föredragsprogram med fyra träffar som avslutades med en debattafton kring temat 40-talets konst och kulturpolitik. Den 10 september blev det jazz med CBQ (Ursprungligen Christer Boustedts kvintett) och 17 september blev det musik av Ingvar Lidholm.

Konsthallens Per Drougge och Pia Thunholm sammanfattar i ett pressmeddelande:

Lenny Clarhäll har byggt scenhus och kulisser och topografiska reliefer kring sina figurer för att skapa en visuell illusion av deras personliga miljöer och traditioner. Han har således både byggt, skulpterat, målat, tecknat och skrivit och använt många olika material, trä, väv, glas, keramik, papper mm.

Källor: Södertälje konsthalls arkivmapp, text och sammanställning Anneli Karlsson.