Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1998

Arne Klingborg
— retrospektivt
Av Arne Klingborg,

Arne Klingborg
— retrospektivt
Av Arne Klingborg,

Arne Klingborg
— retrospektivt
Av Arne Klingborg,

Arne Klingborg
— retrospektivt
Av Arne Klingborg,

Arne Klingborg
— retrospektivt
Av Arne Klingborg,

Arne Klingborg
— retrospektivt
Av Arne Klingborg,

Arne Klingborg
— retrospektivt
Av Arne Klingborg,

Utställningar

1998

Arne Klingborg
— retrospektivt
Av Arne Klingborg,

Färgkomposition – skiss till altartavla.
Arne Klingborg

Ur arkivet, visades

06/06 – 15/08, 1998

I samband med separatutställningen tillägnades Arne Klingborg (1915 Stockholm – 2005 Mölnbo) en bok publicerad av bildningsnämnden, Södertälje kommun. Pia Thunholm dåvarande konsthallschef skriver i förordet:

-Arne Klingborg är konstnären och antroposofen som sedan länge varit den samlande kraften för Rudolf Steinerseminariet i Järna. Under tiden vid seminariet har Arne Klingborg arbetat med att undervisa och inspirera andra och låtit det egna konstnärliga skapandet inrikta sig på gestaltning av den yttre miljön. Mera än som utövande konstnär har Arne Klingborg gjort sig känd som eldsjälen bakom stora antroposofiska utställningar och han har sedan 1940-talet därför inte haft någon separatutställning. Därför är det glädjande att nu få presentera hans konst retrospektivt i Södertälje konsthall under sommaren 1998 och visa hans mångsidighet som målare, monumentalkonstnär, scenograf och formgivare av glas och keramik.

I boken publicerades texter av Gunilla Lundahl samt Arne Klingborg. Layout och foto av konsthallens medarbetare Jan Nordahl.

Bok: Arne Klingborg citat ur förord sid. 5 Pia Thunholm.