Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1988

Vintermuseum
— konst ur kommunens samling
Grupputställning

Vintermuseum
— konst ur kommunens samling
Grupputställning

Vintermuseum
— konst ur kommunens samling
Grupputställning

Vintermuseum
— konst ur kommunens samling
Grupputställning

Vintermuseum
— konst ur kommunens samling
Grupputställning

Vintermuseum
— konst ur kommunens samling
Grupputställning

Vintermuseum
— konst ur kommunens samling
Grupputställning

Utställningar

1988

Vintermuseum
— konst ur kommunens samling
Grupputställning

Ur arkivet, visades

10/12 – 15/01, 1989

I samband med den kommundelsreform som genomfördes i Södertälje försöker konstsektionen lösa problemet med de deponerade tavlor som finns på de rum och platser som berörs av flytten. Då konstverken är registrerade på de olika fysiska arbetsplatserna, går det inte för tjänstemännen att bära med sig konsten till de nya platserna. Konsthallen tar in för omregistrering och översyn. Man skickar ut brev till alla förvaltningschefer och ansvariga för konstdepostioner. De som har möjlighet kan själva bära ner verken till konsthallens reception. I annat fall kommer konsthallens personal under oktober och november, åka runt och samla in allt. De som vill ha tillbaka samma tavlor efter flytten, får sätta lappar. Tanken är att all den insamlade konsten ska resultera i en utställning, Vintermuseum, med möjlighet för tjänstemännen att byta till nytt för sina rum. Det finns ett annat syfte också förklarar konsthallens assistent Tommy Carlsson i en intervju med L.T.

-De konstverk som är mest efterfrågade är glada, tillgängliga tavlor och textilkonst, säger konstassistent Tommy Carlsson. Han talar också om att ytterligare ett syfte med utställningen var att se över kommunens konst. Många tavlor behövde nya passepartouter, ramar och glas eller helrenovering.

 För vintermuseum samlas det in ca 900 konstverk som hängs upp på konsthallens väggar och skärmar i rader ovanpå varandra. Den 16 och 17 januari efter utställningens slut, bjuds kommuntjänstemännen in för att komma och välja nytt till sina rum. Har man möjlighet får man ta med sig konstverken själv och spika upp på sitt rum, i annat fall görs en överenskommelse med konsthallen om transport och hängning. Ett stort arbete som väntar under våren. Konsthallen passar också på att ha utförsäljning av kataloger, böcker, vykort och affischer.

Källor: Södertälje konsthalls arkivmapp, Text och sammanställning: Anneli Karlsson


VINTERMUSEUM- är rubriken på kommande utställning i konsthallen

Utställningen öppnas lördagen den 10 december och pågår tom den 15 januari 1989.

I konsthallen visas all konst som varit deponerad på de kontor och förvaltningar som flyttar i och med kommundelsreformen. Sammanlagt blir det omkring 800 – 900 konstverk.

Här får Södertäljeborna en ovanlig chans att se ett stort urval av kommunens konstsamling som i sin helhet omfattar ca 5 000 verk. Samtidigt som detta är en god exposé över vad kommu­nen äger är det ett tillfälle att få i gång en cirkulation av konsten. Enligt reglementet är det meningen att varje anställd ska få tillgång till ett konstverk på sitt arbetsrum. Offentliga lokaler där mycket folk uppehåller sig kan ha flera konstverk beroende av lokalens storlek. Här får nu de av kommunens anställda som flyttar till annat kontor möjlighet att i konsthallen se ut något annat konstverk åt sig.

Du som vill ha tillbaka samma konstverk Du hade förut har säkert markerat detta med en lapp på baksidan. Men vill Du ha något nytt kan Du gå till konsthallen och pricka för det konstverk du önskar efter flyttningen till Ditt nya rum.

Två särskilda dagar

den 16 och 17 januari 1989 efter utställningsperiodens slut har vi reserverat för att endast kommunanställda, även de som inte ska flytta, ska kunna byta konstverket på sitt rum. Ett undantag från reglerna gör vi just de dagarna med att de som valt ett konstverk får ta det med sig då och sätta upp det själv.

I konsthallen talar Du med personalen, som antecknar vilket konstverk Du vill ha och var Du kommer att placera det.

Samtidigt som nu en del av konstsamlingen bildar en utställning får vi från konstsektionens sida ett tillfälle att se över konstverkens kondition. En del får nya ramar och glas, andra får nya passepartouter eller en hel renovering.