Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1970

Magdalena Abakanowicz
Av Magdalena Abakanowicz,

Magdalena Abakanowicz
Av Magdalena Abakanowicz,

Magdalena Abakanowicz
Av Magdalena Abakanowicz,

Magdalena Abakanowicz
Av Magdalena Abakanowicz,

Magdalena Abakanowicz
Av Magdalena Abakanowicz,

Magdalena Abakanowicz
Av Magdalena Abakanowicz,

Magdalena Abakanowicz
Av Magdalena Abakanowicz,

Utställningar

1970

Magdalena Abakanowicz
Av Magdalena Abakanowicz,

Ur arkivet, visades

01/03 – 30/03, 1970

Tanken var att Magdalena Abakanowicz skulle visats på Södertälje konsthall redan under hösten 1969, men eftersom hon då var fullt upptagen med att arbeta fram utställningar i New York och Mexico city blev det en uppskjutning till våren 1970.

Det var under 60-talet som Abakanowicz slog igenom stort på den internationella konstscenen, som pionjär inom textilt nytänkande. Mellan år 1960 (då hon har sin separata debut på Galerie Kordegarda i Warszawa) -69 tar hennes karriär full fart med en mängd separata utställningar. Hon var en av de absolut första inom textil genren som tog steget fullt ut och började tänka skulpturalt och monumentalt. Den textila konsten flyttar nu ut från väggen och in i rumsliga miljöer. Hennes textile enviroments byggs på plats. I gamla Södertäljekonsthall byggde hon med hjälp av tågvirke, rep och sisal.

Eller som Erika Billeter beskriver det (citat ur en artikel i konsthallens utställningskatalog 1970)

”Hennes arbeten förhåller sig inte annorlunda till rummet än ett plastiskt konstverk. Den textila reliefen motsvarar skulpturen i rummet. De väldiga textilobjekt som Magdalena Abakanowicz hänger upp i rummen, har sin motsvarighet inom nutida skulptur. De har samma plastiska och rumsliga kvalitet. De skiljer sig från andra skulpturer bara genom materialet. Jag kallar dem skulpturer av textilt material. Dagens konsthistoriska lexika har ännu ingen beteckning för dessa verk, och själv har Magdalena Abakanowicz inte funnit någon adekvat formulering. Därför kallar hon dem ”Abakan” och menar därmed blott att de är hennes arbeten.”.

De utställda verken på konsthallen bar namn som Stor svart Abakan/Abakan big black, Öppen Abakan/Abakan ouvert, Rund Abakan/Abakan rond. Konstnärinnan var själv på plats under tre veckor för att bygga sin utställning. Konsthallschefen Eje Högestedt skriver i ett brev till Kulturministeriet i Warszawa 13 januari 1970 ”This exibition will be built specially for the rooms in our konsthall of the town, Södertälje Konsthall. That means that Prof.  Magdalena Abakanowicz has to be here herself to build it during three weeks from the 15th of february. The town has invited her to come here and to build the exhibition. She has accepted and we ask you kindly to help her with all papers and formalities necessary to go to Sweden.”.

Efter vernissagen kvarstod en öppen del som konstnären fortsatte att forma under utställningens gång. Man bad också konstnärinnan om hjälp med korrespondens och översättningar under hennes vistelse. Det arkivmaterial konsthallen har kring denna utställning är ganska omfattande och består av brev, recensioner och katalogtexter.

Med väven som bas bär skulpturerna på dimensionen av stark sensibel närvaro. Möjligheten att se, delta och röra. En inbjudan till publiken att träda in och omslutas av deras monumentalitet.

Hon vävde i material som sisel och hampa. Knutar, rep, bindningar, garnklumpar och bitar fogade till varandra gav en kraftfull textur.

Magdalena Abakanowicz beskrivs med orden : ”Hon talar lugnt om sin besatthet-att hjälpa formerna arbeta sig fram av ett inre tvång.”. Hon berättar om sin konstnärliga intention ”Det som är av vikt för mig det är att få åskådaren att komma nära, genom att vidröra den, ett mål i mitt arbete är att jag vill att åskådaren tränger in i vävnadens fördjupningar ända in i det innersta där man kan gömma sig.”.

Källor: citat ur utställningskatalogen och brev, div. arkivmaterial, sammanställt av Anneli Karlsson.

Färgbilder från installationen på Järnagatan. Magdalena Abakanowicz visade flera av sina världsberömda Abakaner i Södertälje. Foto: Södertälje konsthalls arkiv, inscannade mellanformatsdiabilder från 1970.

Abakanowicz
Magdalena Abakanowicz
Magdalena Abakanowicz
artikel
vykort
artikel
artikel
brev från Eje
Brev till Eje
Brev
Artikel
artikel
artikel

Katalog finns som pdf här: