Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1969

Kristaller/Espace à reflexion
Av Paul-Armand Gette, Constantin Xenakis,

Kristaller/Espace à reflexion
Av Paul-Armand Gette, Constantin Xenakis,

Kristaller/Espace à reflexion
Av Paul-Armand Gette, Constantin Xenakis,

Kristaller/Espace à reflexion
Av Paul-Armand Gette, Constantin Xenakis,

Kristaller/Espace à reflexion
Av Paul-Armand Gette, Constantin Xenakis,

Kristaller/Espace à reflexion
Av Paul-Armand Gette, Constantin Xenakis,

Kristaller/Espace à reflexion
Av Paul-Armand Gette, Constantin Xenakis,

Utställningar

1969

Kristaller/Espace à reflexion
Av Paul-Armand Gette, Constantin Xenakis,

Omslag till katalog, Södertälje konsthall.
Omslag till katalog

Ur arkivet, visades

13/09 – 05/10, 1969

En tvådelad utställning med den grekiske konstnären Constantin Xenakis och den franske konstnären Paul-Armand Gette.

”Det första jag såg av Constantin Xenakis var ett slags tittskåp, små teaterscener där färger och former rörde sig i dansrytmer, som än föreföll koreografiskt komponerade med mimiska färger än slumpmässigt och magiskt framväxande i skåpets spegelväggar. I tittskåpets fond och tak växte fram en ljus- och färgbalett med figurer och former som lever sitt liv blott när ljuset slås på liksom figurerna på filmduken.

Efterhand har dessa rörliga ljus- och färgspel utvecklats till mimiska baletter, som konstnärer satt upp på flera scener i Europa i samarbete med koreografer och kompositörer. Xenakis har också beslutat sig för att bygga hela utställningssalar som mimiska scener med mobiler men utan levande aktörer. Den här utställningen har fått den utformningen, och Constantin Xenakis har själv byggt den i Södertälje konsthall.”
– Eje Högestätt

”För fem år sedan såg jag för första gången skulpturer av P.A. Gette; dels hos andra pariskonstnärer och dels på Galerie Iolas. Det var insektsformer i brons och skulpturer byggda av typografiskt material, främst bokstäver i trä och metall. Något senare fick jag också se en utställning med teckningar, tidskrifter och affischer av honom och med små innehållsrika boxar eller lådor sammanställda av honom men med material lämnat av flera konstnärer. I hans teckningar och bokstavsskulpturer finner man utvecklingen fram till de ”kristaller” i glas och plexiglas som han arbetat med under 1969 och som han nu utställer för första gången. Vi som följt hans konstnärsbana ser med spänning fram emot denna utställning, som han själv byggt i Södertälje konsthall.”
– Eje Högestätt

Katalog Constantin Xenakis

Katalog Paul-Armand Gette