Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1968

Grafikskolan Forum i Malmö
Grupputställning

Grafikskolan Forum i Malmö
Grupputställning

Grafikskolan Forum i Malmö
Grupputställning

Grafikskolan Forum i Malmö
Grupputställning

Grafikskolan Forum i Malmö
Grupputställning

Grafikskolan Forum i Malmö
Grupputställning

Grafikskolan Forum i Malmö
Grupputställning

Utställningar

1968

Grafikskolan Forum i Malmö
Grupputställning

Bild: Bengt Bäckman, Farväl punkt M.
Grafik

Ur arkivet, visades

22/12 – 12/01, 1969

Grafikskolan drevs vid starten 1964 av ABF och på initiativ av grafikern Bertil Lundberg som lärare. Vid starten tog man in 24 elever fördelade på dag och kvällstid och det bildades en lång kö av sökanden för att komma in. ”Bertil Lundbergs undervisning är avancerad, individuell och fri. Varje elev får arbeta på det sätt som han tror passar honom bäst” skriver Viola Robertson. Lokalerna låg i en nedlagd klichéanstalt på Stora Nygatan 55. Efter de första två terminerna visades vad som åstadkommits upp i en första utställning FORUM GRAFIK en elevutställning. Robertson skriver vidare ”Men utställningen kan kanske sägas vara mer än en årsredogörelse; den vill också fästa uppmärksamheten på de möjligheter som skolan har att bli en vitamininjektion i Sydsveriges konstliv, där konstnärsutbildningen alltför länge har varit ett ganska försummat kapitel. Skolan kommer, får man anta, att bli ett incitament till konstnärlig förnyelse och ett betydelsefullt led i den önskvärda decentraliseringen av konstlivet.”.

Bild Collage

Vid tidpunkten för konsthallens utställning fanns skolan i en våning som hyresfritt ställts till förfogande av Malmö stad. ”Initiativtagarna hoppas emellertid att skolan snart ska bekostas av staten och ingå i en planerad konsthögskola i Malmö/…/ Både lärare och elever vid ”Forum” har flera gånger tilldelats internationella utmärkelser vid grafikbiennaler.” skriver konsthallens Eje Högestätt.

De utställande konstnärerna var: Gertrud Andersson, Bente Bjerregaard, Bengt Böckman, Hasse Hasselgren, Mariana Manner, Bertil Mauritzon, Helmtrud Nyström, Aimo Olsson, Christina Ringsberg, Gert Sparr, Per Svensson, Bertil Warnolf och Stellan Widholm. Nästan samtliga elever var 30- och 40-talister.

Källor: konsthallens arkivmapp, sammanställt av Anneli Karlsson