Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1973

Copernicus
Grupputställning

Copernicus
Grupputställning

Copernicus
Grupputställning

Copernicus
Grupputställning

Copernicus
Grupputställning

Copernicus
Grupputställning

Copernicus
Grupputställning

Utställningar

1973

Copernicus
Grupputställning

copernicus

Ur arkivet, visades

28/09 – 28/10, 1973

En utställning om den store astronomens liv och verk i samarbete med Polska ambassaden.