Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1969

Målare i Paris
Av Bengt Lindström,

Målare i Paris
Av Bengt Lindström,

Målare i Paris
Av Bengt Lindström,

Målare i Paris
Av Bengt Lindström,

Målare i Paris
Av Bengt Lindström,

Målare i Paris
Av Bengt Lindström,

Målare i Paris
Av Bengt Lindström,

Utställningar

1969

Målare i Paris
Av Bengt Lindström,

Bild: Bengt Lindström
Bengt Lindström

Ur arkivet, visades

12/10 – 26/10, 1969

Under den här tiden i Södertälje konsthalls historia pågick det flera utställningar parallellt. Ofta var det snabba skiften. Bengt Lindströms (f. 1925 Storsjö Kapell, Härjedalen) utställning pågick i två veckor och var en vandringsutställning från Riksutställningar, eller som det då kallades, Statens Försöksverksamhet med Riksutställningar.

I ett brev från Leif G O Johansson till Södertälje konsthall kan man läsa att Bengt Lindström utställningen öppnarklockan 12 den 10 oktober och att intendent Lars-Eric Ström kommer att demonstrera utställningen. Bengt Lindström själv kommer också att närvara. De 36 målningarna låg i ett prisspann mellan 6000-20.000 kronor. Av utställningslistan framgår att åtminstone ett av verken Apokalypsfigur såldes.

Den producerade katalogen var exklusiv, tryckt på tunt grängat silkespapper (Stockholm 1969). I katalogens lista på Lindströms dittills varande separatutställningar med debuten på Gummessons i Stockholm 1954, kan man räkna till 21 stycken fram till Norrlands Nation, Uppsala Riksutställningar. Sedan 1951 hade han deltagit i grupputställningar runt hela världen. Vid tiden för katalogens utgivning var Lindström bosatt i Paris sedan tre år tillbaka med en pågående internationell karriär.

”Den som inte är rädd för att uppleva färg och häftigt temperament bör absolut gå och se den utställning av Bengt Lindströms måleri/…/” står att läsa i ett brev från Riksutställningar. Han beskrivs vidare i brevet som ”/…/ en av de mest markanta expressionisterna i dagens måleri, en figurativ målare som målar myter och sagor och legender. Han slösar inte bara med färgens styrka utan också med dess mängd, hans måleri närmar sig ofta reliefer i sina verkningar.”

Bengt Lindström

Det blir högst påtagligt när man läser ett annat brev till Södertälje konsthalls intendent Leif Johansson från Riksutställningars Ulla Beskow. Brevet beskriver de något ängsliga och omsorgsfulla direktiven för packning av Bengt Lindströms målningar. ”Den 28 okt. kommer en möbelbuss och hämtar utställningen f.v.b. till Riksutställningar. Kan du vara snäll och övervaka att lastningen sker på rätt sätt; Bengts nya tavlor brukar inte vara torra och kan alltså inte filtas eller ställas mot varandra utan skydd som t.ex. wellpapp eller dyl.”

Man var generös med superlativen på denna tid. Den utställning Riksutställningar lånar ut benämns som en imponerande målerisamling. ”/…/den är så obändigt stark att man blir alldeles överväldigad”.

Källor: Bengt Lindström katalog prod. Riksutställningar 1969, div. ur konsthallens arkiv, sammanställt av Anneli Karlsson

Text av Leif GO Johansson: (inscannade nedan)
”Gnomer, demoner och djävlar men också människor skildrade som demon och skräckgestalter i djurform som hämtade från ett barns intensivt upplevda mardrömsvärldar. Så uppfattade jag Bengt Lindströms målningar första gången jag helt överraskadande konfronterades med en av dem i dunkelt belyst garderob vars dörr jag just öppnat. Överraskningen gled över i en känsla att vilja trycka in handen i målningen och röra om i de tjocka klara färglagren för att ändra anletsdragen på den grinande gestalten. Men jag ville också se vad slags vidunder som fanns gömda i de olika färgskikten.”

* Tillägg av Maja-Lena Molin, kommunikatör Södertälje konsthall 20201118:
”I centrumhuset i Nacksta, en av de västra förorterna till Sundsvall, fanns en gigantisk mural av Bengt Lindström. Som barn var jag mycket intresserad av denna. I högstadieåldern kunde jag inte låta bli att känna på den, den tjocka färgen var alldeles för lockande. Detta var 1994-95. Färgen var inte helt torr. Målningen var uppförd ca år 1970.”

Brev
brev
Brev från Riksutställningar
Verkslista