Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2012

Hilma af Klint och Eva Lange
Av Hilma af Klint, Eva Lange,

Hilma af Klint och Eva Lange
Av Hilma af Klint, Eva Lange,

Hilma af Klint och Eva Lange
Av Hilma af Klint, Eva Lange,

Hilma af Klint och Eva Lange
Av Hilma af Klint, Eva Lange,

Hilma af Klint och Eva Lange
Av Hilma af Klint, Eva Lange,

Hilma af Klint och Eva Lange
Av Hilma af Klint, Eva Lange,

Hilma af Klint och Eva Lange
Av Hilma af Klint, Eva Lange,

Utställningar

2012

Hilma af Klint och Eva Lange
Av Hilma af Klint, Eva Lange,

Vit skulptur framför röd målning

Ur arkivet, visades

01/09 – 28/10, 2012

Höstens utställningsprogram 2012 i Södertälje Konsthall får en fantastisk öppning: målningar av Hilma af Klint (1862-1944) och skulpturer av Eva Lange (f 1935)! En pionjär inom abstrakt måleri från förra sekelskiftet möter en av vår tids mästare i att renodla den skulpturala formen.

Våra trogna utställningsbesökare minns kanske separatutställningen med Hilma af Klint år 1998 i Södertälje konsthall. Tolv år tidigare hade hennes verk uppmärksammats internationellt i utställningen The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890-1985 i Los Angeles County Museum of Art. Hon var då helt okänd och hennes abstrakta verk visades för första gången 42 år efter hennes död. Hilma af Klint är idag utnämnd till den abstrakta konstens Moder och de fyra manliga abstrakta pionjärerna: Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Kazimir Malevich och Franticek Kupka har fått maka något på sig på den konsthistoriska scenen!                                    

Eva Lange har från unga år arbetat med skulpturens form och uttryck. Hon har varit yrkesverksam i 48 år och har genomfört ett stort antal utställningar i Sverige och utlandet. Hon har även lång erfarenhet av att undervisa i skulptur. Sedan 1998 är hon ledamot av Konstakademien. Hennes sökande efter formens fulländning har gått från upptäckter av andra kulturers uttryck till att finna sitt eget uttryck genom att utforska naturen. Eva Langes signum är stora volymer med former av bland annat tulpanen, vallmon och stjälken utförda i vit gips. I hennes skapande av form har ljuset en viktig roll. Det skärper vitheten i skulpturernas yta och fördjupar skuggan: från den ljusaste dager till den mörkaste skugga.                                                                          

I utställningen möts två formvärldar med olika konstnärliga utgångspunkter:

I fem målningar ur sviten Svanen och i hela Eros-serien, med åtta verk, får vi inblick i Hilma af Klints esoteriska värld. Höga mästare på det astrala planet önskade, enligt konstnären, kommunicera via henne med mänskligheten. 

Eva Lange visar oss dels skulpturer som har förankring i den botaniska formvärlden dels skulpturer där människokroppen är formkälla, exempelvis i serien Örat. Vi får även stifta bekantskap med nya verk som Anello Grande från 2011 med en universell form.

Målningar med budskap om andlig helhet och skulpturer med förnimmelser om jordiska former – förenas i rummet i ett gemensamt ljus.

Jag vill rikta ett mycket varmt tack till konstnären Eva Lange som generöst delat med sig av sin tid och med sin humor har hon förgyllt stunderna i vårt arbete. Ett mycket varmt tack riktar jag även till Stiftelsen Hilma af Klints Verk och särskilt till Ulf Wagner som med sitt engagemang varit viktig för utställningens tillblivelse. Tack!

Maarit Nilsson Polet, Intendent/konstpedagog
Curator för utställningen Hilma af Klint och Eva Lange

Stort rum med flera skulpturer