Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1973

Färg
Av Josef Albers, Olle Bœrtling,

Färg
Av Josef Albers, Olle Bœrtling,

Färg
Av Josef Albers, Olle Bœrtling,

Färg
Av Josef Albers, Olle Bœrtling,

Färg
Av Josef Albers, Olle Bœrtling,

Färg
Av Josef Albers, Olle Bœrtling,

Färg
Av Josef Albers, Olle Bœrtling,

Utställningar

1973

Färg
Av Josef Albers, Olle Bœrtling,

Ur arkivet, visades

21/01 – 11/02, 1973

Färg var ytterligare en utställning, nr. 1035 i ordningen, med det ambitiösa och välorganiserade statens försöksverksamhet med riksutställningar (tidig version av Riksutställningar). En turnéplan var gjord och Södertälje var nummer tio i följd av tretton planerade utställningar för kommuner runtom i landet.

Utställningen kommer med möbelbuss den 17 januari. Ulla Beskow från riksutställningar översänder en informationspärm om utställningen och uppmanar att någon ansvarig person närvarar vid ”lossningen”. Hela utställningen kostar 500 kronor. Den illustrerade katalogen som behandlar färgundervisning och som kan användas utanför utställningen kostar 4 kronor.

Producenten för arbetsgruppen är K-G Nilson. ”Utställningen har inte gjorts med sikte på någon särskild kategori av besökare utan vänder sig till alla. Genom den pedagogiska uppläggningen där problemen steg för steg förklaras och genom de många okonventionella exemplen bidrar den till att väcka intresse för färg.”, förklarar K-G Nilson. Men i hans PM för utställningen och i den pedagogiska handledning som presenteras betonas framför allt riktningen mot högstadieskolans undervisning. En specialvisning erbjuds alla teckningslärare, som initierar det tvärvetenskapliga inom området (se bil.). Exemplen kommer från bildkonsten, materialet är särskilt användbart inom estetiska sammanhang poängteras. K.G. Nilson skriver:

Utställningen ”Färg” vill rikta uppmärksamheten mot en självklar men ofta förbisedd del av verkligheten – färgen. Det är inte färgen som material som visas utan färgen som varseblivning och upplevelse

Verk av konstnärer som Josef Albers, Olle Bœrtling, Kandinsky, Herbin, Seurat, Vasarely visas för att ”/…/ illustrera färgverkan ur olika aspekter. I handledningen ingår också en exakt ritning över hur utställningsmaterialet ska placeras.

Källor: Södertälje konsthalls arkivmapp, text och sammanställning Anneli Karlsson.