Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2008

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Utställningar

2008

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Bild: Södertälje Syd, Maha Mustafa och Ibrahim Rashid
Ground Zero

Ur arkivet, visades

15/11 – 18/01, 2009

Ground Zero – Maha Mustafa och Ibrahim Rashid. Ett konstnärspar som arbetar med måleri, monumentala skulpturer och installationer 15 november – 18 januari 2009

 Paret hade vid tiden för denna utställning arbetat med konst i över trettio år. De träffades som mycket unga i hemlandet Irak. Ett återkommande tema var att undersöka gränser och relationen mellan människa och natur. De hade lämnat ett liv och en trädgård i Irak bakom sig. Utställningen tog bl a avstamp från vad de fått höra om vad som hänt några år efter flytten med deras forna trädgård.

När de hörde sig för om hur den såg ut några år efter flytten till Sverige fick de veta att träden var förtvinade och frukterna förkrympta. En förändring som gjorde ont. Men som gav dem extra drivkraft.

I utställningen Ground Zero stod gränsen mellan liv och död i centrum. Ibrahim visade bildspel och abstrakta målningar där orden har en stark betydelse. I en av de utställda målningarna kunde följande text läsas I have seen things you people would not believe.

Även om bådas konst i utställningen var sammankopplade tematiskt var uttrycken olika. Mahas arbeten var skulpturer och installationer. Med sin installation Svart fontän vill hon ge betraktaren en egen tanke, trots sitt svarta vatten -Man ska tolka den med öppet sinne. Det behöver inte vara miljöförstöring, säger hon.

Konstnärsduon förklarar konceptet Ground Zero i bifogad text nedan.

Källor: konsthallens arkivmapp, text och sammanställning Anneli Karlsson

Många händelser som sker i världen lämnas obemärkta och utan förklaring för allmänheten. Plötsliga händelser, händelser som bara drabbar människor i den närmaste omgivningen, förblir okända för en större allmänhet. Dessa små eller stora händelser formar våra liv och ger oss ibland en mening med livet. Om det så var en destruktiv eller konstruktiv förändring, leder den oss till en ny punkt i livet.

Bilder från utställningen i Södertälje konsthall.

Maha Mustafa och Ibrahim Rashid är ett konstnärspar ursprungligen från Bagdad, Irak. Bor numera i Malmö och Toronto, Canada.

De flyttade från Irak till Malmö 1991. Hur de hamnade i Malmö? Genom en svensk gallerist i Amman fick de kontakter i Sverige och övriga Europa.

Ibrahim är född 1957 och Maha 1961. De träffades på konstakademin i Bagdad, där de båda studerade konst. Fattade tycke för varandra – så där som man gör när man är ung – dialogen fungerar man känner att man är inne på samma linje. De beslöt sig för att ställa ut tillsammans och resonerade som så att fungerar detta, blir det en bra utställning så kommer fortsättningen av vår gemenskap också att bli bra. De gifte sig och på den vägen är det fortfarande.

Ground Zero är nr tre i en ordning av utställningar de arbetat med tillsammans. Den första utställningen kallade de Beyond 100°C och den andra Checkpoint X.

Det finns ingen direkt gräns mellan respektive konstnärs verk. De båda konstnärskapen går i varandra – länkade sida vid sida – en balansgång. I utställningen finns en fotografi från konstnärernas trädgård i Bagdad. De sitter på ett gungbräde i trädgården och höjer en skål för varandra – en symbolisk gest. En trädgård som inte finns längre – en trädgård som torkat bort av vanvård i ett land som befinner sig i krig.

De lämnade huset och trädgården redan 1991 under Kuwaitkriget. Dessförinnan pågick ett annat krig: Iran–Irak-kriget. Ett krig mellan staterna Iran och Irak som varade från september 1980 till augusti 1988. Konflikten kallades även för Gulfkriget en benämning som senare tillämpats på Kuwaitkriget (1990–1991). Iran-Irak-kriget var extremt kostsamt i människoliv, ca 1 miljon människor beräknas ha dödats under det kriget.

Maha Mustafa har två skulpturer i Calatravas Torning Torso i Malmö ”I’m waiting” och ”I’m here”.

Jag önskade att vi kunde visa några av hennes skulpturformationer i större format än här. Att vi hade möjligheten tränga in i hennes skulpturer – gå emellan formationerna – känna deras mäktiga formation. Bli en del av deras närhet – storhet – storskalighet – Tyvärr var detta inte genomförbart.

Ibrahim Rashids målningar “What about my Garden” och “Landscape in Progress 1” finns också i Torning Torso i Malmö.

Ibrahim Rashid:
När jag försökte få veta vad som hade hänt med min en gång så blomstrande trädgård i Bagdad, fick jag ett brev som berättade att träden hade vissnat och frukterna förtorkat. Sådant lämnar varaktiga intryck och kanske kan konsten vara ett sätt att hantera känslorna precis som den kan hjälpa till att utforska det förflutna. Föreställningen om tid och landskap är intressant, för även om en plats är fysisk till sin karaktär, existerar den inte som sådan oberoende av hur vi behandlar den, hur vi ser den eller hur vi uppfattar den. Detta förhållande har uppmärksammats av Gaston Bachelard i hans bok ”The Poetics of Space”. Varje tidpunkt och varje plats väcker en mängd minnen till liv. Det handlar om att förstå förhållandet mellan nuet och det mest betydelsefulla i det förflutna.

Mitt arbete kretsar kring gruppers dynamik och rörelsen mellan det individuella medvetandet och dess mentala rum å ena sidan, och ett ”verkligt” rum av tid och landskap å den andra. Medan detta landskap karakteriserar mitt förhållande till skalan och mitt sätt att kombinera djupperspektiv med ovanligt tätt sammanpressade ytor, avslöjar det också ett lyriskt, rentav elegisk temperament som uppträtt i mitt arbete. I mitt verk försöker jag balansera ett visuellt kraftfullt bildspråk och en intellektuell kritisk analys.

Maha Mustafa:
Jag utforskar förhållandet mellan natur, ljus och tid genom en installationskonst som inbegriper ett flertal konstgjorda material och blandtekniker (ljus, värme, rök). Jag överbryggar klyftan mellan kontrasterande begrepp, mellan verklighet och fantasi. På så vis tar mina installationer utgångspunkt i någon aspekt av en större helhet och uppträder i världen ungefär på samma sätt som en idé uppträder i medvetandet – det är ”idébaserad konst” eller ”konceptuell konst”. Mitt arbete har alltid vuxit ur ett försök att skaffa kontroll över, eller åtminstone något slags trygghet i den materiella världen. I mina arbeten kommer ljuset ur elektricitet, något som inträffar i tiden. Det ordnar sammanhanget mellan liv och objekt. Det definieras lika mycket genom rummet runt omkring och inom det, som genom dess fasta tredimensionella element. Det är, som jag uttrycker det: ”absolut allt och inget!” Därtill är mina erfarenheter grundade på minnet av att ha förflyttats genom rummet, och av hur denna förflyttning framträdde över tid. När jag utför en installation är det viktigt att klargöra på vilket sätt jag uppfattar den plats där jag arbetar; i annat fall underkastas den stora variationer beroende på hur den har behandlats, vad jag gör med den och vem som ser den. I mina installationer handlar det om byggande, arkitektur. Föreställningen om plats är intressant, för även om en plats äger en fysisk verklighet existerar den inte som sådan oberoende av hur vi behandlar den.

BEYOND 100oC – BORTOM 100oC
Om människan och miljön
En evig, livslång resa! Sex miljarder mänskliga varelser svävar och cirkulerar i rymden. De delar plats på resan, men var och en är ensam. Förstår vi egentligen att vi är medresenärer på denna resa? Vår resa började för mer än 10 år sedan, två konstnärers resa – vi – Maha och Ibrahim. En forskning av förstörelsen av både människosläktet och miljön, ett uppenbarande av element som delas av människor och miljö: jord, ljus, ljud, växtlighet och materia. Vår installation kommer att bestå av dessa element. Vår gemensamma konstnärliga erfarenhet påverkas av personliga upplevelser. Föroreningen, både av människan och av vår planet, har blivit den tråd som binder oss samman med andra människor, med vår planet och med miljön. Intellektuella talar om civilisationens dialog. För oss finns det bara en civilisation, eftersom det bara finns en planet.

CHECKPOINT X
Vi befinner oss i början av ett nytt millennium och efter en lång färd upptäcker vi att alla och envar befinner sig vid något slags kontrollpunkt, någon form av checkpoint. Vi inser att vi nått slutet på en rörelse i tiden och står inför inledningen på en ny. Det hejdar oss eller rättare sagt vänder oss mot en annan tidpunkt eller plats. Det gör oss även medvetna om att var och en står ensam vid någon av dessa kontrollpunkter mellan teknologin och traditionen. Vi är intresserade av dessa kontraster: liv och död, ljus och mörker, insida och utsida, före och efter. Det rör sig om en uppsättning motsatspar där några kan tyckas harmoniska men många uttrycker konflikt. I allt högre grad styr globaliseringsprocessen våra liv, ekonomin och politiken. Därmed kan också mänskliga handlingar, goda som onda, förändra våra grundläggande livsvillkor. Det är ytterligare en vändpunkt som betecknar slutet på den invanda mening och riktning som varit vägledande fram till nu. Som vi ser det innebär detta en situation fylld av motsägelser, där global sammansmältning kan komma att innebära en värld präglad av konflikter istället för harmoni!

GROUND ZERO
Många händelser som sker i världen lämnas obemärkta och utan förklaring för allmänheten. Plötsliga händelser, händelser som bara drabbar människor i den närmaste omgivningen och förblir okända för en större allmänhet. Dessa små eller stora händelser formar våra liv och ger oss ibland en mening med livet. Om det så var en destruktiv eller konstruktiv förändring, leder den oss till en ny punkt i livet.

Vetenskapen har lärt oss att världen föddes genom ”the Big Bang”, hur det hela startade från en liten het och kompakt punkt, kommen från ingenstans. ”Big Bang”-teorin har likheter med Ground Zero-konceptet, i båda involveras en explosion som orsakar något laddat och nyskapat. Samtidigt kan Ground Zero istället vara en destruktiv kraft.

Detta konstprojekt är en reflektion över mänskliga relationer, oundvikligen färgade av ömsesidigt beroende och konflikt, att vi tar hänsyn till ett konceptuellt sökande och en upptäckarglädje. Vi tänker oss ”Landskapet” som en konstnärs självporträtt.

Maha Mustafa och Ibrahim Rashid