Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2022

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Utställningar

2022

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Ur arkivet, visades

31/08 – 03/09, 2022

Öppet: onsdag 31 augusti kl 12-18, torsdag 1 september kl 12-18,
fredag 2 september kl 12-18, lördag 3 september kl 11-15.

Södertälje konsthall skriver konsthistoria

Välkommen att gå på ett verk av konstnärsduon Birger Lipinski och Laercio Redondo som samtidigt blivit en bok. Vi firar bokreleasen av The Phantom Collection och verket Opacitet (för Édouard Glissant). Konstverket Opacitet (för Édouard Glissant) har tidigare visats under ett dygn under coronapandemins tyngsta fas tillsammans med videoverket Feather Land – displacements without wings av Compagnie Moveo. Södertälje konsthall har glädjen att visa filmen även denna gång – och nu finns inga hinder att ses många!

Boken The Phantom Collection dokumenterar arbetet kring två stora konstnärliga fördjupningsprojekt av Laercio Redondo och Birger Lipinski för Södertälje konsthall: Opacitet (till Édouard Glissant) och utställningen The Phantom Collection. Boken går också på djupet kring konstnärsduons praktik, och Laercio Redondos arbete med en kritisk blick på modernismens historieskrivning i sin konst.

Den konstnärliga gestaltningen Opacitet (för Édouard Glissant) är Södertälje konsthalls nya golv. Den gamla parketten har ersatts med ett stort konstverk av konstnärsduon Birger Lipinski och Laercio Redondo. Vi inviger golvet genom att öppna upp konsthallen och visar samtidigt filmen Feather Land – displacements without wings, en dans- och teaterföreställning av Compagnie Moveo.

Opacitet (för Édouard Glissant)

Mönsterinspirationen till Södertälje konsthalls golv har hämtats från korgflätning som gjorts av ursprungsbefolkningar på de amerikanska kontinenterna genom årtusendena. Historiskt sett har handlingen att fläta varit ett betydelsefullt substitut för skrivandet i många kulturer. En förstärkning av det talade ordet. Utöver den dekorativa funktionen har flätningen fyllt ceremoniella och praktiska behov samtidigt som mönstret burit fram kunskap, myter och visioner generationer emellan. Över årtusenden har dessa konstverk förmedlat betydelsen av integrationen mellan konst och liv.  Inspiration till golvet kommer också från den karibiske filosofen och poeten Édouard Glissant, som i sin text Poetics of relation uppehåller rätten till opacitet, i motsats till den strävan efter genomsiktlighet och en fullständig kommunicerbarhet som är typisk för västerländsk rationalitet. Det är det enda sättet, hävdar han, som olikheter kan samexistera: i förhandling, genom en ömsesidig ansträngning i att lyssna och översätta.

I samband med att det nya golvet visas på Södertälje konsthall, har konstnärsduon Lipinski och Redondo valt att bjuda in dansaren och koreografen Michaela Meschke och Compagnie Moveo att med golvet som inramning visa en filmprojektion med repetitionerna från deras dans- och teaterföreställning Feather Land – displacements without wings. Föreställningen utforskar problematiken mellan västvärldens konsumtions- och överflödssamhälle och dess historiska relation till förtyck och ofrihet och hur detta också skapar efterdyningar i vårt vardagliga liv.

Konstnärsduon uttrycker det: ”Vi ville visa Feather Land – displacements without wings som ett första verk som också frågar efter nya möjliga utvägar. Med golvet ville vi skapa en yta som bjuder in besökarna att själva röra sig tvärsöver denna plats för sammankomster, avbildad som en förening av olika hopflätade strukturer.”

I boken The Phantom Collection finns en text på engelska av konsthistorikern Cecilia Fajarda-Hill. Texten presenterar utställningen The simplest thing is the hardest to do (Mies van der Rohe Pavilion, Barcelona 2020). I texten lyfter Fajardo-Hill konstnärens handling i relation till den modernistiska paviljongens förbisedda förflutna. Daniel Jablonski, forskare och konstnär beskriver i sin text Redondos och Lipinskis fleråriga samarbete och konstnärskap i överlappningen mellan konst och arkitektur och fördjupar sig samtidigt i utställningen The Phantom Collection, som också gett boken sitt namn.

Foto: Jean-Baptiste Béranger