Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1998

Ny konst från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Ny konst från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Ny konst från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Ny konst från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Ny konst från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Ny konst från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Ny konst från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Utställningar

1998

Ny konst från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Ur arkivet, visades

22/08 – 11/10, 1998

Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane och Aija Zarina.

Samarr: Soros Center for Contemporary Art, Riga och Svenska Institutet.