Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1995

Ålder
Grupputställning

Ålder
Grupputställning

Ålder
Grupputställning

Ålder
Grupputställning

Ålder
Grupputställning

Ålder
Grupputställning

Ålder
Grupputställning

Utställningar

1995

Ålder
Grupputställning

Foto: Karin Thoring.
Bild Karin Thoring

Ur arkivet, visades

21/01 – 05/03, 1995

Ålder var en fotobaserad vandringsutställning av Kvinnliga fotografer i Norden som premiärvisades på Södertälje konsthall. Det var en samproduktion mellan föreningen Kvinnliga Fotografer i Norden och bildningsnämnden i Södertälje, med stöd från Statens kulturråd och Nordiska Konst- och Konstindustrikommitén, Sveaborg.

Kvinnliga Fotografer i Norden bildades 1988 för att stötta och inspirera kvinnligt fotografi och uppmuntra nytänkande och utveckling samt att medverka till samarbete mellan de nordiska länderna. De sexton medverkande konstnärerna gjorde var och en , en individuell tolkning av temat ålder, där en central tanke var funderingar kring den egna kroppen.

-Tankarna har kretsat kring kvinnans livscykel med barndom, födande, kroppslig lust samt åldrande. Någon har däremot tolkat ålder som ett tidsflöde, en annan som minnen från gångna kulturer, och en tredje som samhällets metod att sätta gränser för vad som är tillåtet vid en viss ålder, skriver utställningskommisarien Pia Thunholm. -De utställda verken är olika i uttryck och gestalt. Fotografi i glas och ram ställs ut tillsammans med foto på tyg, plexiglas, betong eller arrangerade i installationer.

De medverkande fotograferna var:  Anette Andersson, Nadja Ekman, Barbro Fornåker, Bibbie Friman, Gunnel Johansson, Sandra Moss, Anne Mossberg, Hannelore Rap, Lotta Schwarz, Eva Stööp, Eva C Svensson, Karin Thoring, Pernille Tofte, Anna G Tufvesson, Catharina Wistrand och Linnea Öberg Sellersjö

Källor: Utställningskatalogen,Citat ur förord: Pia Thunholm, A.K.