Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1996

Hanna Al-Haek
Av Hanna Al-Haek,

Hanna Al-Haek
Av Hanna Al-Haek,

Hanna Al-Haek
Av Hanna Al-Haek,

Hanna Al-Haek
Av Hanna Al-Haek,

Hanna Al-Haek
Av Hanna Al-Haek,

Hanna Al-Haek
Av Hanna Al-Haek,

Hanna Al-Haek
Av Hanna Al-Haek,

Utställningar

1996

Hanna Al-Haek
Av Hanna Al-Haek,

Grönt och rött måleri

Ur arkivet, visades

16/03 – 04/05, 1996

Hanna Al-Haek – en känd kulturpersonlighet för Södertäljeborna. Hanna kom från Syrien till Sverige 1977 och har varit bosatt i Södertälje sedan 1978. Som intellektuell är han van att uttrycka sig i skrift, poesi eller prosa och har ett starkt behov av att berätta om sitt kulturarv, om sig själv och sina upplevelser för sina medmänniskor.

I Hannas måleri spelar barndomens förtrollande platser en betydande roll. Han bygger med färg och form. Det till synes abstrakta övergår i något konkret, ett landskap, en stadsbild, ett ljus i mörkret.

I utställningen presenteras ett urval av Hanna Al-Haeks omfångsrika produktion.