Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1970

Antonio Gaudí
— Arktitektur, skulptur, konsthantverk
Av Antonio Gaudí,

Antonio Gaudí
— Arktitektur, skulptur, konsthantverk
Av Antonio Gaudí,

Antonio Gaudí
— Arktitektur, skulptur, konsthantverk
Av Antonio Gaudí,

Antonio Gaudí
— Arktitektur, skulptur, konsthantverk
Av Antonio Gaudí,

Antonio Gaudí
— Arktitektur, skulptur, konsthantverk
Av Antonio Gaudí,

Antonio Gaudí
— Arktitektur, skulptur, konsthantverk
Av Antonio Gaudí,

Antonio Gaudí
— Arktitektur, skulptur, konsthantverk
Av Antonio Gaudí,

Utställningar

1970

Antonio Gaudí
— Arktitektur, skulptur, konsthantverk
Av Antonio Gaudí,

Gaudi

Ur arkivet, visades

01/05 – 24/05, 1970

Gaudí-utställningen visades samtidigt med en Trafik och Miljö-informations-utställning på dåvarande Södertälje konsthall som huserade på Järnagatan 22.

”Detta är den första stora satsning man gjort i Skandinavien på en utställning om Antonio Gaudí” skriver Lunds konsthalls Ingvar Svensson i katalogen. ”Det kan på grund av materialets natur knappast bli annat än ett tvärsnitt, men vi hoppa det ska visa sig representativt och leda till fortsatta studier i denne märklige konstnärs värld” skriver han vidare. Med start på Lunds konsthall går utställningen på turné till en mängd konsthallar i Sverige och norra Europa. Många hade redan vid ett tidigt stadium anmält Intresse för att visa utställningen. Man tvingas tacka nej till en del, då utställningens innehåll till stor del skulle permanenteras i ett nybyggt museum i Madrid vid en viss tid.

För att sammanställa utställningen har man haft en stor mängd medhjälpande forskare, och instanser i Barcelona (som Museo Gaudí) såväl som i Madrid. ”Chefen för Museo Español de Arte Contemporaneo i Madrid, Luis Gonzalez-Robles, föreslog vid mitt besök där, att vi i och med denna utställning av Antonio Gaudí skulle söka få igång ett livligare kulturellt utbyte mellan våra båda länder.” Säkert en idé som Södertälje konsthall med sin tidigt internationella prägel tilltalas av. Man står som konsthall nummer två att visa utställningen.

I arkivet kan man ta del av några brev från Ingvar Svensson till Södertälje konsthalls Eje Högestätt. Han beskriver entusiastiskt från en resa till Barcelona hur man kommit över negativen till byggandet av Gaudís berömda Casa Milágenom en nästan hundraårig byggmästares privata dokumentation.

Antonio Gaudí var en katalansk arkitekt född i Riudoms (Taragona) 25 juni 1852. ”Modernisme är det katalanska uttrycket för den stil som i Nordeuropa kallades jugend.”

”Gaudí var en av de första arkitekterna som började förverkliga en modernisme-arkitektur.”. Hans stora mest berömda verk är templet Sagrada Familia. Han satsade alla sina pengar in i detta livsverk som fortfarande pågick vid hans bortgång. Han begravdes i dess krypta efter att ha avlidit i en spårvagnsolycka 10 juni 1926.

Källor: utställningskatalog, konsthallens arkivmapp, sammanställt av Anneli Karlsson.