Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1970

Vår tids miljö
Grupputställning

Vår tids miljö
Grupputställning

Vår tids miljö
Grupputställning

Vår tids miljö
Grupputställning

Vår tids miljö
Grupputställning

Vår tids miljö
Grupputställning

Vår tids miljö
Grupputställning

Utställningar

1970

Vår tids miljö
Grupputställning

Bild: Brev från Ulla Zimmerman
Brev från Ulla Zimmerman

Ur arkivet, visades

01/05 – 01/06, 1970

I inbjudan till konstnärer:

I Södertälje konsthall planerar vi att bygga upp en temautställning som skall belysa vår tids miljö. Nationellt och internationellt. Temat är ju så vidlyftigt att man kan om man vill försvara vilket konstverk som helst under den rubriken. Men avsikten är att objekten ska belysa vår situation idag och inte morgondagens. Alltså inga framtidsbilder.

Många gånger ser man inte det allvarliga i dagens situation därför att morgondagens fiktiva verklighet överskuggar dagens problem. Uppfattningen att de verkligt stora problemen skulle ligga i framtiden är en lika vanlig som farlig inställning. ”Efter oss syndafallet”- tanken. Tyvärr är det väl så att syndafallet pågår just nu och vi är med om det.

Utställningen är planerad till c:a den 1.5 tom. 1.6 ev. längre. Södertälje Konsthall bekostar katalog, affischer och andra tryck och reklamkostnader. Frakter efter vissa samarrangemang och överenskommelser.

Tyvärr har vi ingen möjlighet att ersätta deltagarna med hyra för objekten, men personligen anser jag det bättre att vi svarar för utgifterna än att utställarna skulle få ersättning för sina verk och själva stå för fraktkostnader.

Är Du intresserad att vara med?

Jag är tacksam för en kontakt så fort som möjligt, per brev eller tel: 0755/32620 ank. 1423.

Leif G O Johansson

Svar från en av konstnärerna:

Broder!

Den planerade temautställningen i maj månad tycks mig mycket intressant och jag skulle gärna vilja deltaga med några oljemålningar. Jag är glad över att temat behandlar vår tid och miljö, de frågor som å ena sidan blivit så populära och nästan prostituerade – något av en mode­fluga – och å andra sidan det verkliga motivet, som kan innebära en liten chans för mänskligheten att i grunden analysera sin situation för att hinna synkronisera vår dagliga existens och våra flera hundratusenåriga kroppar med den fysiskt-tekniska biutveckling som i dag, oproportionellt med människans individuella strävanden, formar både hennes privata och den gemensamma levnadsmiljön innan människan som biologisk varelse hinner ändra sig eller lova i och uppleva den miljö som passar henne.

Vår tid utgör ingen särskild gräns i mänsklighetens historia utan är bara en av de många pittoreska formerna av den gamla mänsklighetens absurdum, som redan visat sig i vår historia i så många och onda former. Om vi inte kan analysera vår situation, kan vi inte heller överleva, och dagens ideal kan vara den människa som Albert Camus skriver om – absurdmänniskan – som går till slutet i sina upptäckter av absurditeter, vill vara fri från allt hopp men ändå tjäna människan och ta emot döden.

Speciellt glad är jag över att utställningen skall ta upp den miljö vi nu lever i, för trots att jag slagit mig ner här för gott sedan fem år tillbaka och i betydande utsträckning ändrat mitt sätt att leva, har jag som främling nästan inte en reell chans att visa mina åsikter och arbeten. Värst vore det väl att kritisera vår egen miljö, som allmänt anses (figurativt sagt) allas egendom utom utlänningarnas.

Eftersom jag är mycket intresserad ev att få veta lite mer detaljerat om utställningen, kommer jag att kontakta dig per telefon lite längre fram.

För övrigt kan jag nämna, att jag nu illustrerar i Studio Frank, Stockholm, tfn. 08/313219.

Hjärtliga hälsningar Bozidar Peter Vider. (Boz Vider)

Deltagande konstnärer: Peter Dahl, Ulla Zimmerman, Boz Vider, Jaques Zadig, Bertil Englert, Bernt Nyberg, Lizzie Olsson, Olof Hellström, Kerstin Abram-Nilsson, Tage Åsén, Enno Hallek.

Scannade brev finns här:

 

Inbjudan
Brev från Boz Vider
Brev från Ulla Zimmerman
Verklista
Brev från Enno Hallek
Brev från Jan Ewemo
Deltagarlista
Deltagarlista