Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1970

Uttryckskonst
— Några konstnärer som i färg och form uttrycker känsloliv och känslostämningar. 
Grupputställning

Uttryckskonst
— Några konstnärer som i färg och form uttrycker känsloliv och känslostämningar. 
Grupputställning

Uttryckskonst
— Några konstnärer som i färg och form uttrycker känsloliv och känslostämningar. 
Grupputställning

Uttryckskonst
— Några konstnärer som i färg och form uttrycker känsloliv och känslostämningar. 
Grupputställning

Uttryckskonst
— Några konstnärer som i färg och form uttrycker känsloliv och känslostämningar. 
Grupputställning

Uttryckskonst
— Några konstnärer som i färg och form uttrycker känsloliv och känslostämningar. 
Grupputställning

Uttryckskonst
— Några konstnärer som i färg och form uttrycker känsloliv och känslostämningar. 
Grupputställning

Utställningar

1970

Uttryckskonst
— Några konstnärer som i färg och form uttrycker känsloliv och känslostämningar. 
Grupputställning

Uttyryckskonst bild

Ur arkivet, visades

01/08 – 30/08, 1970

I Södertälje fick denna utställning producerad av riksutställningar undertiteln Några konstnärer som i färg och form uttrycker känsloliv och känslostämningar.  Samtidigt visades på konsthallens övre plan Nya bildvävnader från Harrania t om 13 september.

Uttryckskonst syftar på det svenska ordet för expressionism. De sju konstnärerna var av samma generation 30 och 40-talister, förutom Börje Veslen (f. 1903). Ragnar von Holten skriver i katalogens förord om utställningens intention satt i den tidsanda som råder kring 1970. ” Dessa konstnärers utlevelse i bilderna saknar viserligen den agitatoriska skärpa som finns hos dagens politiska målare: istället visar de med de här bilderna på möjligheterna till ett rent konstnärligt uttryck, till en kraft och till ett personligt budskap som kan uppfattas som allmängiltigt, då det aldrig tillåts förfalla till löst estetiserande. I en tid, då kraven på konstens klart redovisade politiska engagemang ibland i debatten tillåts ifrågasätta konstens egenvärde överhuvudtaget, kan det vara berättigat att påminna om det expressionistiska alternativet.”.

I ett brev med inbjudan från konsthallens Ingvar Claeson med rubriken Till lärarna i Södertälje! kan man läsa att konsthallen ämnar börja med måndagsaftnar. Den första blir den 24 augusti 19:30. Varje måndag kommer det ske något intressant för Södertäljeborna är det tänkt. Ett föredrag, en diskussion, en film eller någon annan aktivitet skriver Claeson. Av de sju utställarna i uttryckskonst visades 53 verk i olika tekniker på konsthallens nedreplan. ”Ett tillfälle att tala om de medel en målare och grafiker kan använda i sitt bildskapande. Såvitt jag inte är bunden av något annat ställer jag gärna upp och säger några ord om de utställda verken.”. avslutar Claeson.

De sju utställarna var: Börje Veslen, Erland Cullberg, Sven-Erik Johansson, Bengt Landin, Lennart Landqvist, Ralph Lundqvist och Hans Wigert.

Källor: katalog, konsthallens arkivmapp, sammanställt av Anneli Karlsson.

Katalogomslag
Tackning
Brev
Brev riksutställningar