Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1969

Upptäcka – Uppleva
— ett experiment i samarbete mellan Riksutställningar och föreningen Konst i skola
Grupputställning

Upptäcka – Uppleva
— ett experiment i samarbete mellan Riksutställningar och föreningen Konst i skola
Grupputställning

Upptäcka – Uppleva
— ett experiment i samarbete mellan Riksutställningar och föreningen Konst i skola
Grupputställning

Upptäcka – Uppleva
— ett experiment i samarbete mellan Riksutställningar och föreningen Konst i skola
Grupputställning

Upptäcka – Uppleva
— ett experiment i samarbete mellan Riksutställningar och föreningen Konst i skola
Grupputställning

Upptäcka – Uppleva
— ett experiment i samarbete mellan Riksutställningar och föreningen Konst i skola
Grupputställning

Upptäcka – Uppleva
— ett experiment i samarbete mellan Riksutställningar och föreningen Konst i skola
Grupputställning

Utställningar

1969

Upptäcka – Uppleva
— ett experiment i samarbete mellan Riksutställningar och föreningen Konst i skola
Grupputställning

Ungdomar i utställning

Ur arkivet, visades

01/03 – 26/03, 1969

I ett kort bekräftelsebrev från Kerstin Heige den 21 januari 1969 till intendent Leif Johansson på konsthallen får man intryck att det inte alltid var så lång framförhållning till ett öppnande. Genom brevet spikas att utställningen ska visas fr om 1 mars – 1 april 1969. I ett brev riktat till Alla skolbarn, skolungdomar, lärare och övriga från konsthallen får man vidare veta att slutdatum blir 26 mars. Ett särskilt aktivitetsrum inrättas i utställningen med uppmaning till teckningslärare att ta med sig material.

Samtidigt visas utställningen POLYGRAFIK.  Här kan man köpa grafiska blad direkt av kända konstnärer som Sven Erixson (X:et) Staffan Hallström, Svend Wiig Hansen, Roj Friberg, Alf Olsson, Ola Billgren m.fl. för endast några tior.

Amanuens Leif G O Johansson visar gärna utställningarna på dagtid såväl som på kvällstid men ring först och beställ tid står vidare att läsa i samma utskick. Konsthallen är väldigt generös med öppethållande alla dagar i veckan. måndag – fredag 12-20, lördag 12-17, söndag 12-18.

I ett annat brev daterat 13 februari enligt uppdrag Per Albertsson på Blombackaskolan, bjuds stadens teckningslärare och huvudlärare på låg och mellanstadiet in för en sammankomst och presentation av utställningen på konsthallen innan vernissagen.

Utställningen var en vandringsutställning med bifogat arbetsmaterial.

Källor: Konsthallens arkivmapp, sammanställt av Anneli Karlsson

 

(Text från inscannat arkivmaterial)

Utställningen UPPTÄCKA – UPPLEVA

är ett experiment, det första i samarbete mellan Riksutställningar (statens försöksverksamhet) och föreningen Konst i skolan. Genom bilder, konstverk och bruksföremål konkretiseras olika sidor av skolans estetiska fostran, som den formuleras i läroplanen. Den vill i första hand antyda upptäckts- och upplevelsemöjligheter inom den estetiska, men också inom den praktiskt- sociala verkligheten. Den vill ge stoff till den integration mellan skolans ämnen, som är så önskvärd.

Ändamålet är att få besökaren att se, tänka och fundera inför utställningsmaterialet. Därför är utställningen med avsikt fragmentarisk. Man får själv göra upptäckter, pröva upplevelsetillgångar och satsa ett eget intresse. Impulserna i utställningsmaterialet har en öppen karaktär. Besökaren har tillfälle att själv komplettera utställningen, inte minst med bilder och saker, som kommer till i utställningens lekstuga. Det blir tillfällen att följa konstnärers arbete och att delta i ”händelser” av olika slag.

Utställningen är tänkt som ett träd, växande oregelbundet men organiskt. Roten är våra sinnen och varseblivningen; den sensoriska fostran är basen. Stammen är fantasins och de känslomässiga upplevelsernas ansamling; fantasins träning och den emotionella fostran är viktig. Grenverk och grönska utgör de personliga tolkningarna av insamlat material, förmåga att och glädjen över att på egen hand, med självverksamhet, ta upp och bearbeta uppslag och idéer. Därför är katalogkommentaren kortfattad. Den ska ge uppslag, väcka kritisk syn, men inte verka styrande eller auktoritativ.

Till mycket stor del består utställningen av fotografier. Utställningen har, i den ”bild-tid” vi lever i, ett dubbelt syfte:

  1. erbjuda tolkningar av verklighetsavsnitt i bild
  2. ge ”bildtränande” i fråga om bilders art, komposition m. m.

De konstverk som ingår i utställningen, är till huvuddelen skulptur. Detta har skett med avsikten att träna taktil varseblivning, som i vår ”visuella bild- tid”, tränges tillbaka.