Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2002

Gud har 99 namn
Grupputställning

Gud har 99 namn
Grupputställning

Gud har 99 namn
Grupputställning

Gud har 99 namn
Grupputställning

Gud har 99 namn
Grupputställning

Gud har 99 namn
Grupputställning

Gud har 99 namn
Grupputställning

Utställningar

2002

Gud har 99 namn
Grupputställning

Omslag

Ur arkivet, visades

23/03 – 20/04, 2002

Gud har 99 namn var en interaktiv utställning som visades av specialutbildade multireligiösa guider, själva hemmahörande i någon av världsreligionerna.

Guidningen skedde såväl i utställningen som till olika religiösa platser i trakten. Hur lär vi oss leva ihop? Var en frågeställning. Samtidigt som Sverige är mångreligiöst så är det ett av världens mest sekulariserade länder. I utställningen kunde besökare testa olika religiösa kläder, möblera sitt eget altarskåp samt besöka olika tempel. Södertälje konsthall arrangerade i samarbete med olika aktörer ett gediget program med föredrag, seminarier och studiebesök i andlighetens tecken.

Källa: utställningsfolder, Gud har 99 namn.

Produktion: Riksutställningar.