Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1972

Södertälje Konstnärskrets 15 år
Grupputställning

Södertälje Konstnärskrets 15 år
Grupputställning

Södertälje Konstnärskrets 15 år
Grupputställning

Södertälje Konstnärskrets 15 år
Grupputställning

Södertälje Konstnärskrets 15 år
Grupputställning

Södertälje Konstnärskrets 15 år
Grupputställning

Södertälje Konstnärskrets 15 år
Grupputställning

Utställningar

1972

Södertälje Konstnärskrets 15 år
Grupputställning

Ur arkivet, visades

19/05 – 30/07, 1972

Södertälje konstnärskrets ”Kretsen” bildades 1956 under ledning av Uno Karlsson som dess förste ordförande. Det är fortfarande en högst aktiv förening med närmare ett 80-tal medlemmar som driver det egna ”Galleri Kretsen” på Orionkullen i centrala Södertälje.

Södertälje konstnärskrets 15 år visades samtidigt med utställningen Fjärrvärme i Södertälje. Det var under en period då det var vanligt att visa samhällsupplysande små lokala utställningar samtidigt med internationella satsningar som Romare – 36 av Italiens ledande konstnärer maj – juni 1972.

Av de 24 utställande kretsenmedlemmarna har de flesta idag gått ur tiden. En utställning med de charmiga Hans Polmar och Martin Lidström – retrospektivt visades separat år 1986 på Södertälje konsthall (se sep. text). Stig Thidermann, världsresenären var med från kretsens start 1956. En retrospektiv utställning med hans verk visades året innan. (se separat text) En annan medlem, Thorsten Thunberg var kretsens första ordförande de första femton åren. Hans målningar och teckningar visades samma höst på konsthallen (se separat text 1972).  Bosse Perman och Ulf Ingwall (se separat text 1974) tillhörde den yngre generationen i gruppen. De hade båda ateljé samtidigt på Saltskog gård fram till sin bortgång. Textilkonstnären Britta Penje var även en av dem som var med från starten, hon hade en aktiv del i grundandet av stiftelsen Saltskog gård. Hon levde och verkade aktivt på gården fram till sin bortgång 2019. Hennes skåp som är likt ett tidsassemblage har varit mycket uppskattade av Södertäljepubliken genom åren.

Helga Henschen och Bengt Nordqvist var några av dem i gruppen som blivit mest uppmärksammade ur ett tidsperspektiv. Helga levde vid denna tid 1967 -76 i ett konstnärligt kollektiv i Turinge kyrkskola i Nykvarn utanför Södertälje.  I Lunagallerian kan man se hennes stora keramiska skulpturfontän Dafne som uppfördes för platsen år1978 (se separat text om offentlig konst). Helga Henschen – en minnesutställning visades i en stor separat utställning på konsthallen 2003. (se separat text).

Bengt Nordqvist från Borås var bildkonstnär och musiker. Han flyttade till Södertälje 1959 och byggde upp fiolundervisningen i musikskolan. År 1979 visades en stor retrospektiv utställning på Södertälje konsthall med 231 av hans verk. Bengt Nordqvist – måleri, assemblage, teckning 1946 – 79.

Konstnärskretsen: Inga Allmark, Hans T. Andersson, Anne D. Maria André, Helmer Avasalu, Göte Björklund, Marianne Bos ”Mareng”, Asta Bäckman, Tommy Carlsson, Margit Fagerström, Ingrid Folke, Helga Henschen, Nils Hinnas, Sven Ingemansson, Ulf Ingwall, Sven H. Johansson, Uno Karlsson, Martin Lidström, Bengt Nordqvist, Bo Olsson-Perman, Britta Penje, Hans Polmar, Siv Strandberg, Stig Thidermann, Thorsten Thunberg

 Källor: Södertälje konsthalls arkivmapp, lexikonett Amanda, text och sammanställning Anneli Karlsson.