Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2007

Revival
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Revival
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Revival
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Revival
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Revival
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Revival
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Revival
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Utställningar

2007

Revival
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Bild: Göran Wiklund. Foto: Kjell Carlsson.
Göran Wiklund

Ur arkivet, visades

24/11 – 03/02, 2008

En utställning som i ord, bild och givetvis musik speglade Södertäljes musikliv under 1900-talet via tre nedslag: badortstiden med brunns- och militärmusiken, Folkparken och Folkets hus samt 1970-talets ungdomsmusik med musikklubbar, diskotek och proggfestivaler. Foton, klippalbum och grammofonskivor, bland annat, lånades vänligen ut av Södertäljebor i skiftande åldrar.

 

Om boken Revival- Södertäljes musikhistoria:
Boken ni håller i er hand är slutdokumentet på ett årsarbete med att utforska Södertäljes musikhistoria under 1900-talet. Arbetet har bestått av två delar; dels utställningen ”Revival – Södertäljes musikhistoria” som visades i Konsthallen på Luna kulturhus 24 november 2007 – 2 februari 2008, dels denna bok. I utställningen gjorde vi nedslag i historien, berättade om musikens mångfald och presenterade kort några av stadens musikprofiler. Boken bygger på med ytterligare information och fördjupning.

Det har sagts att en liknande dokumentation, av en stads musikliv, aldrig har gjorts tidigare. Det kanske är sant, kanske till och med är troligt. Det har förespeglat oss att det musikliv som blomstrat i Södertälje under förra seklet är unikt för en stad av Södertäljes storlek. Det kanske är sant, kanske till och med troligt. Men Södertäljes musikhistoria tar inte slut i och med att denna bok kommer ut. Tvärtom. Kanske kan den ge inspiration till en växande och nyutvecklad musikrörelse. Kanske kan den hjälpa politiker och kulturtjänstemän att inse att musik är en folkrörelse, som med stöd och resurser kan få en kommuns invånare att engagera sig, blomstra och må bra.

Blue Fire

Blue Fires avskedskonsert I Stadsparken. Foto: Kjell Carlsson.

Göran Wiklund

Göran Wiklund vid tiden på justinelund med Friskt Vatten.
Foto: Kjell Carlsson.

En känd röst som hörts länge, och som blivit en del av det musikaliska Södertälje, tillhör Göran Wiklund. Född 1950 i Örnsköldsvik kom Göran till Södertälje 1968 för att spela och har sedan dess haft staden som en fast punkt i sitt kringflackande musikerliv. Helst hade han velat bli trombonist men instrumentet var för stort för en liten pojke så det blev istället trumpet. I början av 1960-talet kom Göran under inflytande av The Beatles att ägna sig allt mer åt gitarr. Det låg i tiden. Några gitarrackord kunde han sedan sin tid i Frälsningsarmen. Detta samfund har förnämliga musikkårer med både horn- och strängmusik. ”Frälsis” blev hans musikaliska utbildnings­institut.

Revival
Revival