Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1986

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Utställningar

1986

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Ur arkivet, visades

26/04 – 07/06, 1986

De båda konstnärsvännerna födda på mitten av 20-talet kom till Södertälje trakten på 50- respektive tidigt 60- tal och blev medlemmar i Södertälje konstnärskrets. Martin Lidström som bosatte sig i Rönninge kom med  redan 1957, ett år efter att kretsen grundats.

Han satt i styrelsen många år och var under en period dess ordförande. Hans Polmar hade hemmet och ateljén i Sorunda, mellan Södertälje och Nynäshamn. Han började sitt konstnärskap med måleri men övergick senare till taktil polykrom relief och skulptur i trä. De enkla formerna kunde vara både figurativa och abstrakta. Eller som han säger i Birgitta Flensburgs intervju -många gånger kan en träbit ge mig en idé till någonting.  Hasses verk är väl representerade på skolor i trakten, och kan ses på Stadshuset i Södertälje. Han måleri var företrädesvis abstrakt, ljust och luftigt.

– Jag är väldigt lite intellektuell i mitt måleri. Jag målar det som jag upplever och har omkring mig säger Martin Lidström i intervjun. Han målade pastost och koloristiskt i olja med starkt energiska penseldrag. Ibland var målningarna så tjocka av färg att de nästan framträdde som reliefer. Det är ofta sommar i hans bilder. Motivkretsen landskap, oförstörd natur, människor, inte sällan skildrade nakna och fria dessa miljöer. Hasse och Martin två mycket vänliga och rara konstnärssjälar som nu gått ur tiden.

Källa: utställningskatalog: Hans Polmar, Martin Lidström retrospektivt, citat: Birgitta Flensburg. Text: Anneli Karlsson