Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1989

Rolf Hanson
— Målningar
Av Rolf Hanson,

Rolf Hanson
— Målningar
Av Rolf Hanson,

Rolf Hanson
— Målningar
Av Rolf Hanson,

Rolf Hanson
— Målningar
Av Rolf Hanson,

Rolf Hanson
— Målningar
Av Rolf Hanson,

Rolf Hanson
— Målningar
Av Rolf Hanson,

Rolf Hanson
— Målningar
Av Rolf Hanson,

Utställningar

1989

Rolf Hanson
— Målningar
Av Rolf Hanson,

Affisch Rolf Hanson
Rolf Hanson affisch

Ur arkivet, visades

18/11 – 14/01, 1990

Rolf Hansons målningar representerade ny svensk konst på Biennalen i Venedig 1988. Året därpå visades en del av dessa målningar för första gången i Sverige, på Södertälje konsthall. Tolv praktfulla färglandskap sträckte sig från golv till tak, som monumentala lapptäcken. ”Rolf Hansons landskap är inte sedda genom fönster. De hängs nära golvet. De är som vidöppna portar.”. En viss koppling går att spåra till en tidigare producerad utställning ”Det är barockt! ”, båda utställningarna med kulturintendenten Per Drougge som redaktör och författare till katalogerna. Under rubriken ROLF HANSONS ”BAROCK” skriver han vidare ”Rolf Hanson arbetar efter vissa av barockens arkitektoniska och måleriska idéer. Husfasaden smyckades i vertikala led med utsprång, nischer, ornament och mytologiska figurer med skenbara djup och stark skuggverkan så att blicken gick vilse och den bakomliggande bärande muren upphävdes. Så utförde målarna också sina figurscener mot mörka fonder med imaginära rumsdjup…I Rolf Hansons landskap upphävs i viss mån principerna om bärande och burna bildelement.”.

Katalog: ROLF HANSON MÅLNINGAR citat: Per Drougge sid. 4