Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2024

Polska spår
Grupputställning

Polska spår
Grupputställning

Polska spår
Grupputställning

Polska spår
Grupputställning

Polska spår
Grupputställning

Polska spår
Grupputställning

Polska spår
Grupputställning

Utställningar

2024

Polska spår
Grupputställning

Magdalena Abakanowicz, Abakan. Södertälje konsthalls samling

Visas mellan

23/03 – 25/05, 2024

Medverkande konstnärer: Magdalena Abakanowicz, Jerzy Bereś, Józef Gałązka, Teresa Gogulska-Seger, Władysław Hasior, Jan Håfström, Anna Kellerth, Natan Kryszk, Éva Mag, Torsten Renqvist.

Södertälje konsthall invigdes 1968 och redan då präglades verksamheten av ett intresse för konst från hela världen. De första årens visade konst från så vitt spridda länder som Egypten, Kuba och Polen. Bland de polska konstnärer som ställde ut på Södertälje konsthall kan vi räkna två riktigt namnkunniga – Władysław Hasior (1928-1999) och Magdalena Abakanowicz (1930 – 2017). Hasior väckte stor uppmärksamhet världen över för sina assemblage som förenade gamla leksaker, religiösa objekt och vardagsföremål. Abakanowicz var del i att revolutionera konsthantverket med textila skulpturer och installationer som tog hela rum i anspråk. Andra konstnärer från Polen som har visats på konsthallen genom åren är Marek Piasecki (1935 – 2011), Stanisław Wiśniewski (1936-2016), Jerzy Bereś (1930-2012), Zofia Brodkiewicz-Spławińska och Teresa Gogulska-Seger (född 1931). De har haft andra sorters karriärer, men oavsett yttre framgångar visar de tillsammans på den bredd av konstnärliga uttryck, med installationer, performance, textil, skulptur, objekt och måleri, som blivit konsthallens signum. Konstverken visar också upp en stor materialrikedom med trä, lera, sten, sisal och andra textila material. Det talar om en stor sensibilitet för basala organiska material som skapar sinnliga upplevelser av vår natur. Viktiga aspekter av konsten i en tid som präglas av ekologisk kris.

De experimentella uttrycken gillades inte alltid av den sovjetkontrollerade regimen i Polen. Därför var det särskilt viktigt för polska konstnärer att ställa ut i länder som hade en annan öppenhet. Vissa av konstnärerna fick till och med möjlighet att vistas på plats i Södertälje i flera veckor för att arbeta fram nya verk och utvecklas konstnärligt. Hasior kom till och med att ställa ut två gånger och skapade Solpann, en monumental skulpturgrupp placerad centralt i staden utgrävd ur sluttningen mot Södertälje kanal. Den har blivit ett folkkärt landmärke, men väckte också ilsken debatt när den skapades.

Verk från dessa utställningar har förvärvats av Södertälje kommun och ingår nu i stadens konstsamling. Vi kan tala om polska spår ute i stadsrummet, i offentliga byggnader och i minnet hos dem som besökte utställningarna. Kataloger, trycksaker och tidningarnas recensioner bär också vittne om dessa händelser.

Som en hyllning och påminnelse om ett livaktigt utbyte mellan Sverige och Polen tar Polska spår ett större grepp om denna utställningshistoria. Utställningen inkluderar även verk av i Sverige verksamma konstnärer som både mer allmänt har inspirerats av Polens konst- och kulturhistoria och mer specifikt inspirerats av de utställda konstnärerna. Jan Håfström och avlidna Torsten Renqvist har båda funnit valfrändskap i Hasiors konst. Anna Kellerth och Éva Mag har fascinerats av Abakanowicz monumentala skulpturer. För att visa på ett fortsatt utbyte konstnärer emellan över generationsgränser visas verk av polska konstnärsduon Józef Gałązka och Natan Kryszk, som kommit till i dialog med Hasiors verk.

Allt sedan gränserna öppnade efter andra världskriget visades konst från hela Europa i Sverige. Museer och konsthallar öppnade sina dörrar och byggde broar under en tid som var allt annat än stabil. Ett världskrig var över, men ett så kallat kallt krig hade inletts, med Sovjetunionen och USA som ledare för var sitt block. På många sätt stängdes gränserna igen av en ideologisk ridå, men den var inte helt ogenomsläpplig. Det utbyte som ändå skedde i och med att museer, konsthallar och galleriet visade konst från hela Europa lever kvar i människors minnen. Det har däremot visat sig att forskare har förbisett östliga relationer till förmån för en västerländsk konst. Därför genomförs nu ett konstvetenskapligt forskningsprojekt på Södertörns högskola där just efterkrigstiden och kalla krigets östliga utbyten undersöks av Camilla Larsson, curator, skribent och doktor i konstvetenskap. Polen och Sverige är i fokus därför att en aktuell studie visar att det skedde ett jämförelsevis stort utbyte mellan just de två länderna och det förtjänar en närmare granskning.

Utställningen Polska spår och det aktuella forskningsprojektet vilar på den övertygelsen att historisk kunskap är livsnödvändig för att vi ska kunna förstå samtidens komplexitet. Det är särskilt brådskande i dag när vi återigen ser hur politisk och social oro breder ut sig och öppet krig pågår i Europa.

Polska spår är en del i en serie utställningar som uppmärksammar konsthallens utställningshistoria med fokus på solidaritet och kontaktskapande med konstnärer som verkade i politiskt auktoritära länder. Tidigare utställningar är Internationella motståndsmuseet 1978-2020 (2019) curerad av Paola Zamora och Joanna Sandell och Var ska vi äventyra? av konstnären Ingela Johansson (2021).