Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2023

OBSERVATORIET: KONST OCH LIV I DEN KRITISKA ZONEN
Grupputställning

OBSERVATORIET: KONST OCH LIV I DEN KRITISKA ZONEN
Grupputställning

OBSERVATORIET: KONST OCH LIV I DEN KRITISKA ZONEN
Grupputställning

OBSERVATORIET: KONST OCH LIV I DEN KRITISKA ZONEN
Grupputställning

OBSERVATORIET: KONST OCH LIV I DEN KRITISKA ZONEN
Grupputställning

OBSERVATORIET: KONST OCH LIV I DEN KRITISKA ZONEN
Grupputställning

OBSERVATORIET: KONST OCH LIV I DEN KRITISKA ZONEN
Grupputställning

Utställningar

2023

OBSERVATORIET: KONST OCH LIV I DEN KRITISKA ZONEN
Grupputställning

Ur arkivet, visades

23/09 – 05/01, 2024

Konstnärer i utställningen: Alexander Ravskyi, Alexandra Ravskaya, Alma Heikkilä, Anastasia Bogomolova, Anastasya Kizilova, Apolonija Šušteršič, Åsa Sonjasdotter, Bernd Krauß, Carin Ellberg, Chudia Zheni, Erik Sjödin, Fernando Garcia Dory, Ilmira Bolotyan och Olga Shirokostup, Ingela Ihrman, Ivan Novikov, Joar Nango och Ken Are Bongo, Katarina Pirak Sikku, Kirill Agafonov och Natalia Peredvigina, Kultivator, Mats Adelman och Ylva Westerlund, Nina Svensson.

Konstverk av Anastasya Kizilova och Apolonija Šušteršič (i samarbete med Sylve Rolandsson) visas i Saltskog Gårds trädgård (Förvaltarvägen 53)

OBSERVATORIET: KONST OCH LIV I DEN KRITISKA ZONEN kretsar kring relationen mellan människor, djur, växter och andra former av liv och material från jorden. Utställningen sätter samman nya och inlånade verk från tjugofem konstnärer som på olika sätt tagit sig an sådant som finns inom den ”kritiska zonen”. Termen är hämtad från geo-vetenskapen och beskriver den biokemiska, tunna jordskorpan där livet har uppstått. I utställningen visas maskar och Oljefåglar (Guácharo), strandlevande fantasidjur och motståndskraftiga potatissorter, inhemska landskap och micro-territorier, regnvatten och alternativa samhällen på landsbygden i Europa och västra Asien. Konstnärerna använder måleri, teckning, video, skulptur, performance, workshops, odling och andra uttryckssätt som presenteras i parallella dynamiska berättelser i och kring Södertälje konsthall.

Utställningen var från början organiserad av kulturdepartementet vid svenska ambassaden i Moskva och planerad att visas i mars 2022 på det statliga konstmuseet i Izhevsk. Izhevsk är huvudstaden i den självstyrande republiken Udmurtien i centrala Ryssland, med ett invånarantal på ca 40 000 Udmurter vars hemspråk är Finsk-Ugriska. En serie offentliga webb-seminarier där konstnärerna diskuterade sina arbeten i relation till den kritiska zonen var en del av arbetet inför utställningen. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina innebar att utställningen blev inställd i Izhevsk, men konstnärerna och andra som arbetat med utställningen fortsatte att hålla kontakt och diskuterade konsten online. Södertälje konsthall med sin förra konsthallschef Joanna Sandell bjöd in utställningen till Södertälje. På grund av kriget har relationerna och sammanhangen som konstnärerna arbetar med ändrats. Flera av konstnärerna från Ryssland har flytt och bor och arbetar nu på andra platser. Alexander Ravskyj och Alexandra Ravskya kom från Odessa som flyktingar till Sverige i januari 2023 och har bjudits in särskilt till utställningen på Södertälje konsthall.

Den ”kritiska zonen” myntades som term i början av 2000-talet inom geovetenskapen för att förklara den heterogena, ytnära miljön där de komplexa sambanden sker som innefattar sten, jord, vatten, luft och levande organismer som i sin tur reglerar den naturliga livsmiljön och styr våra livsuppehållande resurser. Istället för att tänka i termer av natur och kultur, och en dikotomi mellan de två, utvecklade geovetare, hydrologer, mikrobiologer och markforskare ett samordnat tillvägagångssätt för att bemästra klyftan mellan discipliner och metoder. Forskarna såg att den skenande klimatkrisen var brådskande och skapade inte bara en ny term utan också en ny metod: – den ”kritiska zonen” bygger på antagandet att alla beståndsdelar i zonen hänger samman och komplikationer skapade genom miljöpåverkanstör dess relationer. Något som bland annat ursprungsbefolkningar har känt till och levt efter sedan urminnes tider. Att ändra ingång för debatten om de svårigheter förhållandena på planeten står inför var ett annat mål för de geoforskare som myntade termen, en ny jordnära politik krävs för att förmildra den ekologiska krisen. För att underlätta samordnad forskning inom kemiska, fysikaliska och biologiska processer, etablerades särskilda observatorier för kritiska zoner. Observatorierna är forskningsstationer belägna bland annat i Österrike, Tjeckien, Grekland, Peru och USA. Den kartografiska vyn av jorden sedd uppifrån bryts samman inom studierna för de ”kritiska zonerna”. Denna kartvy skapades under vår tidigare geologiska era, holocen. Detta är således ögonblicket då jorden går in i en ny era, antropocen (människans tidsålder) – där för första gången mänsklig aktivitet har en betydande inverkan på klimatet och ekosystemen vilket är starkt påtagligt i den ”kritiska zonen”.

OBSERVATORIET: KONST OCH LIV I DEN KRITISKA ZONEN har likheter med kritiska zonobservationer: utställningen visar konstverk som är olika varandra utifrån aspekter som bakgrund och material men belyser ändå den kritiska zonen på gemensamma sätt. Utställningen sammanflätar tillsynes olika konstverk inom och utanför utställningslokalen på samma sätt som observatorierna brygger över bristen på likformighet mellan labbresultat och fältdata – discipliner som vanligtvis hålls isär. För forskarna inom ämnet ”kritiska zoner” är det inte bara strukturen och karaktären hos en organism som spelar roll utan också de kemiska och fysikaliska reaktionerna som de skapar. Det är i grunden en fråga om att uppnå full potential. I sak handlar det mer om vad något gör än vad det är. Samtidskonsten som en särskild form av förståelse, med sin förmåga att både komplexifiera och förenkla, spelar här en intressant roll.

Södertälje konsthall
Lunagallerian, Storgatan 15
Telefonnummer: o8-523 022 60

Öppettider:
Onsdag – Fredag: 12:00 – 18:00
Lördag: 11:00 – 16:00

Södertälje konsthall team:
Konstnärlig ledare: Maja-Lena Molin
Värdar: Daniella Maraui, Marion Forssell, Monika Kiviniemi, Rami Alkhoury, Maya Diab
Tekniker: Per-Arne Sträng

Projektgrupp för denna utställning:
Curator: Maria Lind
Projektkoordinator: Christina Pestova
Designer: Marina Sergeeva
Översättare: Uliana Makhanova
Korrekturläsare: Ames Geroulld