Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1973

One-Man Show
Av Shuji Asada,

One-Man Show
Av Shuji Asada,

One-Man Show
Av Shuji Asada,

One-Man Show
Av Shuji Asada,

One-Man Show
Av Shuji Asada,

One-Man Show
Av Shuji Asada,

One-Man Show
Av Shuji Asada,

Utställningar

1973

One-Man Show
Av Shuji Asada,

Ur arkivet, visades

12/05 – 16/06, 1973

Asada nämns som en pionjär och inspiratör inom textildesign från Japan. Han beskrivs som /…något mellan textilkonstnär och bildkonstnär med stora, kraftfulla, närmast kubistiska former.”. Han var också lärare i textil design i Kyoto, Seika college. Konstfack hade intentionen att öppna upp kontakter med den internationella designvärlden och bjuder in honom som utställare. Hans One-Man Show visades på konstfack 19-31 mars 1973.

Under försommaren har han en utställning på Södertälje konsthall. Exakta datum saknas, då vernissagekort, katalog och utställningslista inte finns bevarat i konsthallens arkiv. Man kan förmoda att utställningen förmedlas genom kontakten med konstfack. Det finns dock ett paket i arkivet adresserat till Dr. Eje Högestätt, Kultursches, Kulturkansli Södertälje Sweden. Avsändare är Shuji Asada, Chief, Textile Design, Department of Fine Arts, Kyoto Seika College, Kyoto, Japan. Paketet innehåller förutom brev och urklipp ett antal fotografier. Enligt konsthallens utställningslista har Shuji Asada visats samtidigt som utställningen konstruktivt.

Källor: konsthallens arkivmapp, text och sammanställning Anneli Karlsson.