Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2007

Manga
— från Hokusai till Dragon Ball
Grupputställning

Manga
— från Hokusai till Dragon Ball
Grupputställning

Manga
— från Hokusai till Dragon Ball
Grupputställning

Manga
— från Hokusai till Dragon Ball
Grupputställning

Manga
— från Hokusai till Dragon Ball
Grupputställning

Manga
— från Hokusai till Dragon Ball
Grupputställning

Manga
— från Hokusai till Dragon Ball
Grupputställning

Utställningar

2007

Manga
— från Hokusai till Dragon Ball
Grupputställning

Ur arkivet, visades

10/05 – 21/06, 2007

Japanska serier, manga, översvämmar Sverige och världen. Plötsligt läser barn och ungdomar obehindrat böcker från höger till vänster.

Denna, för västerlandet, annorlunda bildvärld ger utställningen  en introduktion till och presenterar dess historiska kopplingar till japansk träsnittskonst.