Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2011

Moment
— åtta svenska grafiker
Grupputställning

Moment
— åtta svenska grafiker
Grupputställning

Moment
— åtta svenska grafiker
Grupputställning

Moment
— åtta svenska grafiker
Grupputställning

Moment
— åtta svenska grafiker
Grupputställning

Moment
— åtta svenska grafiker
Grupputställning

Moment
— åtta svenska grafiker
Grupputställning

Utställningar

2011

Moment
— åtta svenska grafiker
Grupputställning

Ur arkivet, visades

03/12 – 22/01, 2012

Under det gångna året har vi fokuserat på olika konstnärliga tekniker som måleri, fotografi, skulptur och akvarell. Detta har främst återspeglats i vår konstpedagogiska verksamhet för barn och unga, Kultur i förskola och skola, KIF/KIS. En verksamhet vi driver med medel bl.a. från Utbildningskontoret och är en tillgång för alla förskolor och skolor inom Södertälje kommun. Besöken föregås av en konstpedagogisk visning i utställningen och avslutas med eget skapande i vår Bildverkstad.

Nu har vi kommit till årets sista utställning MOMENT – 8 svenska grafiker – och fokus ligger på olika grafiska tekniker. De 8 svenska grafikerna, som presenteras i utställningen, är Nina Bondeson, Urban Engström, Alexandra Kern, Fredrik Lindqvist, Minako Masui, Gunnar Nehls, Jenny Olsson och John Rasimus. Flera av dem visar grafiska blad i stort format. Några är gamla bekanta för den trogne konsthallsbesökaren och några är helt nya bekantskaper. Nina Bondesons smått surrealistiska litografier med en humoristisk underton. Urban Engstöm porträtterar i sina stora träsnitt några av våra i världshistorien mest betydelsefulla män; Bertold Brecht, Nelson Mandela och Olof Palme. Alexandra Kern visar skira och stämningsfulla FP-gravyrer på temat ”The Hours”. Fredrik Lindqvist trycker sina stora färgstarka träsnitt på hopsydda tygbitar. Minako Masui visar monotypier, det vill säga att varje bild är unik. Gunnar Nehls koppargravyrer är mästerligt tryckta tillsammans med Siv Johansson på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Jenny Olsson visar även hon stämningsfulla FP-gravyrer/serigrafier. John Rasimus har i utställningen inte bara med sina träsnitt på färgat japanpapper utan han har också tagit med ”träblocken”.

Utställningen är producerad av Eskilstuna konstmuseum. Den har kommit till tack vare Carl- Axel Valéns stiftelse, som bildades 2006 och har sitt säte i Eskilstuna, och ett nära samarbete med Eskilstuna konstmuseum. Stiftelsen delar ut fyra olika stipendier varav Jordi Arkös grafikstipendium är ett av dem. 2010 var första gången stipendiet delades ut och det gick just till dessa åtta grafiker, som ingår i utställningen.

Carl-Axel Valén (1928-2010) var en betydelsefull gallerist i Stockholm under perioden 1966-1991, där han drev Galerie Narva och Galerie Aix. För Carl-Axel Valén var det naturligt att de pengar som konsten hade genererat till honom under åren skulle gå tillbaka till konstnärerna. Stiftelsens syfte är att stödja utbildning och/eller vidareutbildning av konstnärer och konsthantverkare verksamma i Sverige. Stipendiaterna utses av stiftelsens styrelse och går därmed inte att söka.

Vi vill också passa på att tacka för det gångna året och hoppas år 2012 blir än mer spännande, då ska vi ”väsnas” ordentligt. Väl mött i konstens värld!

Medverkande konstnärer och stipendiater:

Nina Bondeson, ”Hyperion Atman”, 2010, Litografi, 40×50 cm. Tryckt av Jim Berggren på Bolaget Vardagsbilder, Mölndal

Urban Engström, Olof Palme – Verkligheten är vår värsta fiende, 2009. Träsnitt, 90×120 cm. Foto: Josefine Bolander

Alexandra Kern, The Hours I, 2010, FP-Gravyr, 63×81 cm. Foto: Josefine Bolander

Fredrik Lindqvist, Känguru, 2010. Träsnitt på tyg, 250×275 cm.

Minako Masui, The Moving Fragmentary Forms II, 2010. Monotypi, 105×200 cm. Foto: Per Johnsson

Gunnar Nehls, Naturens natur, 2006-2009. Koppargravyr, 100×170 cm i grupp, unika tryck med Siv Johansson, KKH Stockholm.

Jenny Olsson, SF I, 2010. FP-Gravyr/Serigrafi, 53×40 cm. Foto: Josefine Bolander

John Rasimus, Makitan, 2010. Träsnitt och färgat japanpapper i collage, 109×79 cm.

Fyra olika stipendier
Carl-Axel Valén var betydelsefull gallerist i Stockholm under perioden 1966-1991, där han drev Galerie Narva och Galerie Aix. För Carl-Axel Valén var det naturligt att de pengar som konsten hade genererat till honom under åren skulle gå tillbaka till konstnärerna. Det innebär att stiftelsen, som samarbetar med Eskilstuna konstmuseum, delar ut fyra olika stipendier. Stipendierna går under följande namn:

Peter Dahls stipendium (måleri och/eller skulptur)
Jordi Arkös stipendium (grafik)
Åsa Bengtssons stipendium (textil)
Erik Höglunds stipendium (glas och/eller metall)

Stipendierna kan inte sökas
Stipendierna varierar mellan 25 000-100 000 kronor och delas ut en till två gånger per år. Stipendiaterna utses av stiftelsens styrelse och går därmed inte att söka.