Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1992

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Utställningar

1992

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Dokumentation av performance, Gunilla Wihlborg.

Ur arkivet, visades

07/03 – 16/04, 1992

Lusthus kallade Gunilla Wihlborg sin installation av stålblanka slutna huskroppar i konsthallen. En utställning som utgick från en form på gränsen mellan arkitektur och skulptur som gav besökaren möjligheter till självbespegling i den suddiga ytan. Vem är jag egentligen, kan jag få komma in var frågor som betraktaren ställdes inför. I en av de tre gigantiska huskropparna trängde en bit hudfärgad siden ut genom en öppning. Något mänskligt och mjukt ställdes mot något hårt och ointagligt. Det gåtfulla i det slutna. Huset som en åldrig psykologisk symbol för människan och hur man uppfattar sig själv.

Som en del av utställningen utfördes en performance av sex dansare. Ett för Wihlborg typiskt möte mellan det historiska och moderna. Som karyatider, levande kvinnliga kolonner i antik drapering representerade de kvinnlig styrka och bar tillsammans upp hennes tempeltak av lysrör.

Sammanfattning av Anneli Karlsson

Två mindre hus, ett av bivax och ett av svart gummi vilade på kraftiga vinkeljärn fästade i väggen. I Ett bakre rum kunde man se ytterligare fyra huskroppar i samma repetitiva form och storlek, men med varierat material som bladguld, rostfritt, bly och betong. Av blyertsskisser monterade på stålplåt framgår att konstnären inspirerats av vad som ser ut att vara ett antikt grekiskt tempel. ”Tempel och lusthus, två motsatser med extasen, den andliga respektive den sinnliga, som gemensam punkt.”
Citat Lars O Ericsson utdrag ur DN 4 december 1990 även publicerad i konsthallens utställningshäfte.