Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1986

Det är barockt
Grupputställning

Det är barockt
Grupputställning

Det är barockt
Grupputställning

Det är barockt
Grupputställning

Det är barockt
Grupputställning

Det är barockt
Grupputställning

Det är barockt
Grupputställning

Utställningar

1986

Det är barockt
Grupputställning

Utställningsaffisch Det är barockt
Utställningsaffisch Det är barockt

Ur arkivet, visades

18/10 – 23/11, 1986

Titeln på denna utställning var som en lek med uttrycket som syftar på att något är orimligt och bortom allt förnuft. Per Drougge skriver i förordet om svårigheterna att göra en 1600-talsutställning i en konsthall ”Man saknar ett konstmuseums tillgångar i samlingar av äldre konst, arkiv och fackbibliotek…”

I ”Det är barockt!” har jag tänkt att vi skulle rota utställningen lokalt så långt det går: börja med Erik Dahlberg i Turinge t ex, se vad som finns på Torekällberget, I slott och kyrkor osv. Ta med både konst-, arkitektur-, inrednings och modehistoria. Så skall nu levande konstnärer och arkitekter med neobarocka drag eller intresse för en barock innovation bidra med verk och skisser.”

Till utställningen lånades in en pedagogisk kollektion bestående av måleri, skulptur och grafik från Nationalmuseum samt 1600-tals konst och kulturhistoriska föremål från övriga museer och institutioner. Ritningar och fotodokument visades samt bilder ur Suecia antiqua et Hodierna. En annan del av utställningen benämndes som Barockkonstruktioner under 1900-talet och bestod bl.a av instrument och dräkter.
I ”1600-talet i backspegeln” visades konst från vår egen tid med anknytning till barockens olika uttryck.

Källor: Katalog: Det är barockt! Red. Per Drougge citat sid. 1-2, A.K.

Bilder: Utställningsvy från Södertälje konsthall.