Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1970

Land att leva i
— Miljövårdsutställning
Grupputställning

Land att leva i
— Miljövårdsutställning
Grupputställning

Land att leva i
— Miljövårdsutställning
Grupputställning

Land att leva i
— Miljövårdsutställning
Grupputställning

Land att leva i
— Miljövårdsutställning
Grupputställning

Land att leva i
— Miljövårdsutställning
Grupputställning

Land att leva i
— Miljövårdsutställning
Grupputställning

Utställningar

1970

Land att leva i
— Miljövårdsutställning
Grupputställning

omslagsbild

Ur arkivet, visades

01/11 – 30/11, 1970

Land att leva i var en vandringsutställning under naturvårdsåret 1970 och var producerad av statens försöksverksamhet med Riksutställningar. Programmet var väldigt väl genomarbetat, medföljande bilagor med klara direktiv för hantering, innehåll och distribution av utställningen från institutionens sida. Ett studiematerial/dokumentation av utställningen med elevuppgifter medföljde och var riktat till mellan och högstadieskolan. I en bilaga står att läsa att utställningen ska skickas från Naturhistoriska museet i Göteborg och vara på plats i Södertälje konsthall 29 oktober 1970, därefter ska konsthallen ombesörja att den är vidare till Nyköpings stadshus 1 december 1970.

Teman för utställningen var Berget/fjället, Skogen/åsen, jorden/slätten, älven/insjön, havet, staden.  Året innan hade konsthallen tagit emot en liknande utställning Upptäcka – Uppleva, ett experiment i samarbete mellan Riksutställningar och föreningen Konst i skola. Utställningen med pedagogiskt material riktade sig till alla skolungdomar och personal.

Samtidigt med Land att leva i visades Samhället är ditt – boendeproblem i dagens samhälle (med program för hyresgäströrelsens utställning) och Miljö för miljoner. Utställningarna verkade vara en förträfflig kombination i pedagogiskt syfte och i en genre som historiskt sett kanske kan kallas upplysningsutställningar.

Källor: Södertälje konsthalls arkivmapp, sammanställt av Anneli Karlsson.