Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1988

Konstnärsverkstäder och ateljé
— konstskoleförsök
Av Södertälje konstnärskrets,

Konstnärsverkstäder och ateljé
— konstskoleförsök
Av Södertälje konstnärskrets,

Konstnärsverkstäder och ateljé
— konstskoleförsök
Av Södertälje konstnärskrets,

Konstnärsverkstäder och ateljé
— konstskoleförsök
Av Södertälje konstnärskrets,

Konstnärsverkstäder och ateljé
— konstskoleförsök
Av Södertälje konstnärskrets,

Konstnärsverkstäder och ateljé
— konstskoleförsök
Av Södertälje konstnärskrets,

Konstnärsverkstäder och ateljé
— konstskoleförsök
Av Södertälje konstnärskrets,

Utställningar

1988

Konstnärsverkstäder och ateljé
— konstskoleförsök
Av Södertälje konstnärskrets,

Ur arkivet, visades

28/10 – 09/12, 1988

Under ledning av konstnärer testar konsthallen med denna utställning ett annorlunda grepp som man kallar för konstskoleförsök. Man bygger verkstäder och ateljéer för olika bildkonsttekniker inne i konsthallen. Som initiativtagare till idén står kulturintendent Per Drougge. Målgruppen för försöksverksamheten är både allmänheten och högstadie- och gymnasieskolorna. Sedan flera år har verksamhet framgångsrikt riktat sig mot de lägre åldrarna. Nu vill konsthallen ha en pedagogisk uppföljning för tonåringar. Ett brev går ut till kulturombuden för kommunens bildlärare med en ursäkt att man är lite sent ute, och erbjuder:

  1. Studiebesök klassvis med genomgång av tekniker, verktyg, material och maskiner av utställda exempel på teknik och materialtillämpning
  2. Enskilda elever får prova på och välja verkstads- och/eller ateljéaktivitet under erfarna konstnärers och pedagogers ledning.

I konsthallens lågdel och grafikkabinett visades en utställning kring grafisk verksamhet. Kretsens grafikverkstad 10 år.

Runt konsthallens väggar fanns arbeten av de konstnärer som var handledare under utställningen. Tjugo kronor var priset för tillgång till konstnärligt material. Med Lars Isacsson prövades det på att måla stilleben vid staffli. Med Ulrika Thunstedt skulpterades det efter modeller. Föreståndaren för Kretsens grafikverkstad Gerd Kern undervisade i grafiska tekniker.

I ateljéutställningarna visades exempel på olika genrer, tekniker och materiaI. I en liten hörna kunde man finna Peter Lindes klassicerande skulpturer. En separat utställning tillägnades även den konstgåva kommunen precis emottagit bestående av åtta målningar av TH Lidner. ”Karl Teodor Lidner hör till de sanna amatörerna, som under ett långt liv ägnat nästan all fritid åt måleri.”. Drougge berättar för Länstidningen att målningarna genomgående håller hög kvalité.

På ett bord som var uppdukat med ett stilleben och böcker kring b.l.a akvarellkonstens och barockens mästare kunde besökarna hitta ännu mera inspiration. Händelseflödet var stort, då även en Onsdagsakademi upprättades med föredrag och debatter under utställningens gång.

Källor: Konsthallens arkivmapp, text och sammanställning Anneli Karlsson