Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1971

Ivan Aguéli
Av Ivan Agueli,

Ivan Aguéli
Av Ivan Agueli,

Ivan Aguéli
Av Ivan Agueli,

Ivan Aguéli
Av Ivan Agueli,

Ivan Aguéli
Av Ivan Agueli,

Ivan Aguéli
Av Ivan Agueli,

Ivan Aguéli
Av Ivan Agueli,

Utställningar

1971

Ivan Aguéli
Av Ivan Agueli,

Ivan Agueli

Ur arkivet, visades

22/04 – 11/05, 1971

Om Ivan Aguéli sägs att samtiden inte förstod sig på hans konst. Nationalmuseum ville uppmärksamma hundraårsfirandet av hans födelse med produktionen av en vandringsutställning kring hans konstnärskap.

I ett brev från Nationalmuseum undertecknat intendent Margareta Winqvist står att läsa:
Utställningen omfattar 104 verk i olja, akvarell och teckningar. Två montrar med personalia (brev, foton, dokument, tidningsurklipp etc.) samt två bandspelare, där två nu levande konstnärer intalat sina minnen av Aguéli.

I brevet nämns att konstnären …och hans excentriska person och liv väckte indignation. Vår tid har kanske mer förståelse och intresse för hans dramatiska liv som politiskt verksam radikal, religionsfilosof och filolog, freds- och djurvän.

Utställningen erbjuds som ett färdigt paket med klara direktiv från Nationalmuseum. På varje ny ort tar en resekommissarie emot utställningen. Denne person…ställer upp utställningen, samt demonstrerar den och stannar om så önskas för skolvisningar under några dagar.

Förutom att hänga utställningen håller kommissarien i pressvisning och vernissage. Med följer också kataloger, affischer, diapositiv och vykort. Hela utställningen transport och försäkringsavgifter, inklusive kommissariens tjänster är till en kostnad av 900 kronor. Undantaget är om man önskar att kommissarien stannar efter vernissage och har skolvisningar då det kan kosta lite extra. Nationalmuseum står också till förfogande med en packmästare. Allt framgår av de tre brev Margareta Winqvist sänt till konsthallen.

Man önskar också få till en lärarträff då utställningen riktar sig till skolorna, med lämplighet från årskurs nio. Teckningslärarna får en handledning av materialet för att kunna hålla visningar för sina elever. I lärarhandledningen ingår färdiga frågeformulär. Det finns även planscher med enkla definitioner och illustrationer av begreppen impressionism, syntetism och kubism. Vikten av den pedagogiska och kulturella bildningsviljan kan inte nog betonas utifrån det erhållna materialet. (se bif. 3 st. brev)

Ivan Aguéli 1869 – 1971. Konstnär, resenär, djur och människorättsaktivist och mycket annat. Säkert ett häftigt möte ur många olika aspekter för en mötande ung publik vid den här tiden, på Södertälje konsthall. Året var 1971. Ett möte med världen, konstnären och konsten.

Utställningen Nationalmusei vandringsutställning nr 54 var sammanställd av förste intendent Gertrud Serner och intendenten Margareta Winqvist.

Källor: konsthallens arkivmapp, Bild: Nationalmusei utställningskatalog nr 329, sammanställt av Anneli Karlsson