Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2008

In hate we trust
— based on true stories
Av Elisabeth Ohlson Wallin,

In hate we trust
— based on true stories
Av Elisabeth Ohlson Wallin,

In hate we trust
— based on true stories
Av Elisabeth Ohlson Wallin,

In hate we trust
— based on true stories
Av Elisabeth Ohlson Wallin,

In hate we trust
— based on true stories
Av Elisabeth Ohlson Wallin,

In hate we trust
— based on true stories
Av Elisabeth Ohlson Wallin,

In hate we trust
— based on true stories
Av Elisabeth Ohlson Wallin,

Utställningar

2008

In hate we trust
— based on true stories
Av Elisabeth Ohlson Wallin,

Picture 025
Fotografi av ett överfall

Ur arkivet, visades

24/05 – 27/06, 2008

Elisabeth Ohlson Wallin har under några år följt de hatbrott som skett och iscensatt ett urval av dessa i en mycket stark fotoutställning.

De iscensatta bilderna visar den utsatthet många människor lever i på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. I utställningen ingår en ljudillustration av Eva Dahlgren. För text och research står prästen och forskaren Lars Gårdfeldt. Åldersgränsen är 15 år eftersom flera av bilderna i utställningen kan väcka starka känslor. Utställningen är producerad av Norrköpings Stadsmuseum.