Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2006

Tema: Identitet
— Tre utställningar i en
Grupputställning

Tema: Identitet
— Tre utställningar i en
Grupputställning

Tema: Identitet
— Tre utställningar i en
Grupputställning

Tema: Identitet
— Tre utställningar i en
Grupputställning

Tema: Identitet
— Tre utställningar i en
Grupputställning

Tema: Identitet
— Tre utställningar i en
Grupputställning

Tema: Identitet
— Tre utställningar i en
Grupputställning

Utställningar

2006

Tema: Identitet
— Tre utställningar i en
Grupputställning

Ur arkivet, visades

02/09 – 08/10, 2006

Ulrica Minami Wärmling
Produktion: Luna kulturhus, Södertälje

Enkel biljett– om flykt, minnen och identitet
Konstnärer: Maria Backman, Mariana Ekner
och Kristi Kobin
Attityd –  om genus, identitet och makt
Konstnärer:  Maria Friberg, Ulrika Larsson, Annika Liljedahl, Johan Lundh, Kjartan Slettemark och Astrid Sylwan