Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2022

Europe – Europa
Av Salla Tykkä,

Europe – Europa
Av Salla Tykkä,

Europe – Europa
Av Salla Tykkä,

Europe – Europa
Av Salla Tykkä,

Europe – Europa
Av Salla Tykkä,

Europe – Europa
Av Salla Tykkä,

Europe – Europa
Av Salla Tykkä,

Utställningar

2022

Europe – Europa
Av Salla Tykkä,

Salla Tykkä

Ur arkivet, visades

02/04 – 07/05, 2022

Utställningen öppen: onsdag, torsdag, fredag 12-18, lördag 12-16.
2 april – 7 maj 2022

”Jag bara tog din karaktär, så som jag uppfattade dig. Och karaktären i min berättelse rusade iväg på egen hand från den stunden.”

Citatet kommer från den manliga författaren och rollinnehavaren i Salla Tykkäs nya videoverk ”Europa”. Här möts en åldrande manlig författare, konstnären Salla Tykkä och konstnärens alter-ego, skådespelaren Saija Lehtonen.

Verklighetens Salla Tykkä mötte författaren som ung, ett möte i efterhand skildrat i hans skrivande. I filmen vänder Salla Tykkä blicken tillbaka mot författaren, är det möjligt att gestalta utifrån en annan könstillhörighet –kan en man berätta från en kvinnas perspektiv och vice versa?

Verket ger inga enkla svar, men tar sig an frågeställningarna med både lekfullhet och allvar.

Konstnären Salla Tykkä från Helsingfors i Finland slog igenom internationellt på Venedigbiennalen år 2001 med videoverket ”Lasso” som också visas på Södertälje konsthall våren 2022. I ”Lasso” gestaltas huvudrollen av Saija Lehtonen, samma skådespelare som i Europa. ”Lasso” är på många vis ett ikoniskt verk om den kvinnliga blicken. I videon ser vi en kvinnlig joggare stanna till utanför ett hus med enorma panoramafönster, genom hennes blick följer vi en ung man genomföra lassotricks med lätthet och glädje medan hennes egna ögon tåras. På några minuter fylls vi av de komplexa motsägelserna kring att vara kvinna – att vara fast i den kvinnliga kroppen och dess erfarenheter i relation till mannen och världen.

Hur har frågor om makt och genus förskjutits under två decennier? I ”Europa” är maktrelationen mellan man och kvinna av en annan karaktär än i Lasso som skildrar en ung kvinnas första steg in i vuxenvärlden. Europa gestaltar konstnärsrollen genom kamerans blick som växlar fokus allt igenom verket. Kan vi någonsin förstå en annan människa på djupet och vad är konstens möjligheter och avgränsningar? Vilken rätt har vi att träda in i någons annans kropp då vi skapar? Och vad är möjligtvis priset för den handlingen?

Text av Joanna Sandell, chef Sodertalje Konsthall

Salla Tykkä (född. 1973) arbetar med film, video och fotografi. Hennes arbeten rör ofta sociopolitiska frågor om makt, kontroll och bildspråk. Hennes arbeten har alltid ett indirekt samband med det privata i form av kön, blick, makt och minne. Tykkä tog sin examen vid Konsthögskolan i Helsingfors 2003 och deltog i Venedig Biennalen 2001 och har sedan dess visats på utställningar och filmfestivaler i Finland och runt om i världen.

Södertälje konsthall visar två av hennes filmer, varav Europe-Europa är producerad i samarbete med Södertälje konsthall.

Europe-Europa
HD video
stereo sound
45 min
(2020)

Filmen är en undersökning av upphovspersonens makt och position. Den visar att sätten vi förstår, förklarar och tar in världen omkring oss, förändrar och skapar den.

Lasso
35mm film / dolby sr
3 min 48 sec
(2000)

Lasso visar ett passage i en ung kvinnas liv; en stund när möjligheten att möta den andre, eller sig själv, är inrymd i en stark förnimmelse på gränsen till det overkliga.