Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1994

I Minne
— datorbaserad konst
Grupputställning

I Minne
— datorbaserad konst
Grupputställning

I Minne
— datorbaserad konst
Grupputställning

I Minne
— datorbaserad konst
Grupputställning

I Minne
— datorbaserad konst
Grupputställning

I Minne
— datorbaserad konst
Grupputställning

I Minne
— datorbaserad konst
Grupputställning

Utställningar

1994

I Minne
— datorbaserad konst
Grupputställning

Bild: Hans Esselius
Bild på en poster

Ur arkivet, visades

30/04 – 04/06, 1994

I Minne var en temautställning med datorkonst curerad av konstnären Göran Pettersson. ”Hur har samhällets drastiska förändring påverkat konsten? Finns konstnärerna med i det nya högteknologiska samhället? Om de finns-hur har datorn påverkat tankemönstret i 90-talets konst?” var den frågeställning han formulerade år 1994. Själv hade Göran med verk från sitt livslånga projekt HUMANA MONUMENT EN SKULPTUR TILL VARJE MÄNNISKA. Varje bild bestående av ett bearbetat porträttfoto med numrering, samt en tolkning av personen som skulptur.

Övriga deltagare var: Erika Dahlén, Maya Eizin, Hans Esselius, Veine Johansson, Alexandra Kern, Andreas Ribbung, Sven Westerlund och Måns Wrange.

Elever från Fotohögskolan i Göteborg: Helena Bergman, Ingemar Björling, Lars Ehrnholm, Sara Lesch, Mats Wedin.

Källor: Konsthallens arkivmapp, A.K.

Bilder: Dessa bilder är från vernissage och mingel av ”I minne” -94.
På bild: Göran Pettersson, Hans Esselius,  Jan Manker, Hanna Al Haek, Pia Thunholm m.fl
Foto: Anneli Karlsson/privat