Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2006

Orientalism
— spåren från Mellanöstern
Av Linnea Sellersjö, Emelie Asplund, Elin Berge,

Orientalism
— spåren från Mellanöstern
Av Linnea Sellersjö, Emelie Asplund, Elin Berge,

Orientalism
— spåren från Mellanöstern
Av Linnea Sellersjö, Emelie Asplund, Elin Berge,

Orientalism
— spåren från Mellanöstern
Av Linnea Sellersjö, Emelie Asplund, Elin Berge,

Orientalism
— spåren från Mellanöstern
Av Linnea Sellersjö, Emelie Asplund, Elin Berge,

Orientalism
— spåren från Mellanöstern
Av Linnea Sellersjö, Emelie Asplund, Elin Berge,

Orientalism
— spåren från Mellanöstern
Av Linnea Sellersjö, Emelie Asplund, Elin Berge,

Utställningar

2006

Orientalism
— spåren från Mellanöstern
Av Linnea Sellersjö, Emelie Asplund, Elin Berge,

Bild: Orientalism. Omslag till katalogen. Den 14 maj 1657 reste Claes Rolamb i vagn genom Edirneporten in i Istanbul, dåvarande Konstantinopel. Rolamb var Karl X Gustafs sändebud till den turkiske sultanen Mehmed IV.
Målning

Ur arkivet, visades

24/11 – 28/02, 2007

Utställningen har en historisk del med klart manligt perspektiv, samt en del som skildrar nutid med kvinnligt perpektiv; Linnea Sellersjö, Emelie Asplund och Elin Berge är tre unga fotografer som skildrar Mellanöstern.

Torekällbergets samling
Torekällbergets textilsamling
Magdans