Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1986

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Utställningar

1986

Hans Polmar, Martin Lidström
— retrospektivt
Av Hans Polmar, Martin Lidström,

Ur arkivet, visades

26/04 – 07/06, 1986

De båda konstnärsvännerna födda på mitten av 20-talet kom till Södertälje trakten på 50- och tidigt -60 tal och var medlemmar i Södertälje konstnärskrets. Martin Lidström kom med 1957 då kretsen endast var 1 år gammal.

Han satt i styrelsen många år och var under en period dess ordförande. Hans Polmar började sitt konstnärskap med måleri men övergick senare till taktil polykrom relief och skulptur i trä. De enkla formerna kunde vara både figurativa och abstrakta. Eller som han säger i Birgitta Flensburgs intervju ”många gånger kan en träbit ge mig en idé till någonting.”. Hasse är väl representerad på skolor i trakten och kan ses på Stadshuset i Södertälje. Senare återtog han måleriet som företrädesvis var halv abstrakt, ljust och luftigt.

– Jag är väldigt lite intellektuell i mitt måleri. Jag målar det som jag upplever och har omkring mig säger Martin Lidström i intervjun. Han målade pastost och koloristiskt i olja med starkt energiska penseldrag. Ibland var målningarna så tjocka av färg att de nästan framträdde som reliefer. Det är företrädesvis sommar i hans bilder. Motivkretsen landskap, oförstörd natur och människor i dessa miljöer. Ofta nakna och fria. Hasse och Martin två mycket vänliga och rara konstnärssjälar som nu gått ur tiden.

Källa: utställningskatalog: Hans Polmar, Martin Lidström retrospektivt, citat: intervjuer. Birgitta Flensburg, A.K.