Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1992

Sven H Johansson
Av Sven H Johansson,

Sven H Johansson
Av Sven H Johansson,

Sven H Johansson
Av Sven H Johansson,

Sven H Johansson
Av Sven H Johansson,

Sven H Johansson
Av Sven H Johansson,

Sven H Johansson
Av Sven H Johansson,

Sven H Johansson
Av Sven H Johansson,

Utställningar

1992

Sven H Johansson
Av Sven H Johansson,

Bild: Fåglarna reder sina bon, 1991. Akvarell, 49,5 x 69 cm.
Akvarell

Ur arkivet, visades

05/12 – 17/01, 1993

En minnesutställning över en lokalkonstnär. Kallad det översinnliga ljusets mystiker av Länstidningens dåvarande kulturskribent Christer Duke i katalogtexten med rubriken En ljusets målare.

Sven H Johansson gick hastigt bort av en stroke vid 55 årsålder. Hans liv var präglat av bipolär sjukdom och kamp mot ångest. ”Minnesutställningen har varit möjlig att genomföra mycket tack vare konstnärens hustru Gun Johansson insatser.” skriver konsthallschefen Pia Thunholm i förordet. Hon förklarar vidare att konsthallen visar hela spännvidden av konstnärskapet ”… från ett självporträtt i tonåren till 1991 då han gick bort. Trots ett för tidigt avbrutet konstnärskap har han en stor produktion bakom sig.”.

I mitten av 60-talet fram till början av 70-talet karaktäriseras hans målningar av en ”…originell och myllrande fantasivärld med fabelväsen som Krönarfiskar med harposträngar, färgoxar. Fältmarskalkar och Gustav II Adolf omgivna av stjärnor, medaljer och mönster som fyller hela ytan. Berättelserna har en komisk underton samtidigt som de har ett kosmiskt perspektiv.”. Konstnären har ett alter ego vid namn Hubert. Den fantasi som tar sig i utryck med gestalten Hubert ”…spelar orgel i himlen, är trängd mellan elefanter, fördömd av rättrådiga men förlöses så småningom genom en nysning.”.

I De tidiga oljemålningarna framträder en mytologisk värld, ett berättande, kännetecknad med en pastos kolorism. På 80-talet övergår skapandet till ett mer sparsmakat och innerligt uttryck med akvarellen som främsta teknik.

Vid Stockholms universitet framlades av författarna Ulla och Roland Kindblom en 40 p. uppsats år 1985 som bygger på ett ingående samtal mellan dem och SHJ med titeln En diktare i färg. De båda vännerna till konstnären skriver ”SHJ är en särling i konsten – går ej att placera i en fålla. Han har inte anpassat sig till ett manér, en stil som för tillfället är gångbar. Han ger sig själv – han är sig själv – i ordets bästa betydelse.”.

Det uttryck som framträder i akvarellerna är både präglat av naturmystik, andlighet och erotik. Ljuset bär även en mörk underton av en djup livserfarenhet. Vid poesihörnan på Södertälje stadsbibliotek kunde man ibland träffa på honom, kanske letandes efter sin favoritförfattare Harry Martinsson. En inspirationskälla till hans skapande.

Sven H. studerade vid Konstfackskolan 1957-62 avdelning för dekorativ målning. Av hans offentliga verk kan man se Altarskåp med öppna dörrar  bestående av 15 akvareller i Kyrkans hus i Brunnsäng i Södertälje, skapade 1982.

Källa: utställningskatalog citat: Pia Thunholm, Christer Duke, Ulla och Roland Kindblom. Sammanställt: Anneli Karlsson.

 

Sven H Johansson