Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1990

Gerd Kern Grafik, Kerstin Svanberg Papper, Mia Jarnsjö Måleri
Grupputställning

Gerd Kern Grafik, Kerstin Svanberg Papper, Mia Jarnsjö Måleri
Grupputställning

Gerd Kern Grafik, Kerstin Svanberg Papper, Mia Jarnsjö Måleri
Grupputställning

Gerd Kern Grafik, Kerstin Svanberg Papper, Mia Jarnsjö Måleri
Grupputställning

Gerd Kern Grafik, Kerstin Svanberg Papper, Mia Jarnsjö Måleri
Grupputställning

Gerd Kern Grafik, Kerstin Svanberg Papper, Mia Jarnsjö Måleri
Grupputställning

Gerd Kern Grafik, Kerstin Svanberg Papper, Mia Jarnsjö Måleri
Grupputställning

Utställningar

1990

Gerd Kern Grafik, Kerstin Svanberg Papper, Mia Jarnsjö Måleri
Grupputställning

Ur arkivet, visades

10/03 – 22/04, 1990

Den gemensamma nämnaren för utställningen var att de tre samtida och väletablerade konstnärer var i samma generation (födda runt andra världskriget), hade Södertäljeanknytning och var medlemmar i Södertälje konstnärskrets.

Gerd Kern var i många år föreståndare för grafikverkstan i Södertälje. I utställningen visade hon en mångfald grafiska tekniker. Hon anammade den uråldriga japanska origami tekniken. Men även stämningen och den avskalade elegansen i hennes sparsmakade grafiska blad hade något japanskt och meditativt över sig. Sättet att närma sig naturen kunde ske med stor försiktighet. Allt överflödigt eller oväsentligt valdes bort, ofta till förmån för en symboliskt laddad enkelhet. Några vassblad med vippande toppar, ett ensamt lutande träd på en grässlätt, några håligheter i bladverket, som vulvor, några få lysande frukter. Ibland stramare arkitektoniska former, maskindelar, inte sällan med humoristiska inslag, som en vattenpump med fjäder i hatten. Genomgångar och passager på väg mot en annan värld. Ofta arbetade hon med koppargrafik, som akvatintetsningar både i svartvitt och färg.

Kerstin Svanberg arbetade tidigare som forskare och kemist innan hon sadlade om för att bli textilkonstnär. Senare har hon framför allt blivit känd genom sin passion som skapare av papperskonst. Tillverkningen av papper lärde hon sig i Spanien, och i USA kom hon i kontakt med avancerad papperskonst. ”Hennes arbeten byggs ofta över en stomme, som ger en struktur: denna kan både vara molekylernas hexaedrar och samhällsbyggnadens cellverk, ratio och fantasi eller geometri och organism i harmoni eller konflikt. Formen tillkommer också samtidigt med färgen i den mjukt formbara och sugande pappersmassan på vacuumbordet, som sedan torkas till ett spänt och transparent membran.” Många år har Kerstin varit aktiv i utbytet mellan Japanska konstnärer från föreningen EAJAS och Södertälje konsnärskrets. Hon har haft ett flertal utställningar i Japan som hon kallar för sitt andra konstnärliga hem, samt skrivit boken PAPER-MY DESTINY

Mia Jarnsjö började sitt konstnärsskap som ljus och skir akvarellist på 70-talet. Hon övergick på 80-talet till ett måleri med mer kärva och avskalade landskap. Ibland med inslag av figurer, formatet är större. På konsthallen 1990 är det ytterligare en ny fas av måleri, med mer upplösta former som möter publiken. ”…färgerna är högre och mer mättade, formatet allt större. Hon förlitar sig allt mer på sina känslor, den inre verkligheten tränger sig på i en ökad insikt om att det är denna mera abstrakta verklighet som är hennes, snarare än den yttre konkreta. Tekniken är temprera.” Måleriet fritt och intuitivt.

Källor: utställningsfoldrar Gerd Kern Grafik citat: Per Drougge. Folder Kerstin Svanberg PAPER-MY DESTINY, folder Mia Jarnsjö Måleri citat: Torbjörn Åhs. Text: Anneli Karlsson

Bild: Utställningsvy Södertälje konsthall.