Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2006

50×50
— Södertälje konstnärskrets 50 år
Av Södertälje konstnärskrets,

50×50
— Södertälje konstnärskrets 50 år
Av Södertälje konstnärskrets,

50×50
— Södertälje konstnärskrets 50 år
Av Södertälje konstnärskrets,

50×50
— Södertälje konstnärskrets 50 år
Av Södertälje konstnärskrets,

50×50
— Södertälje konstnärskrets 50 år
Av Södertälje konstnärskrets,

50×50
— Södertälje konstnärskrets 50 år
Av Södertälje konstnärskrets,

50×50
— Södertälje konstnärskrets 50 år
Av Södertälje konstnärskrets,

Utställningar

2006

50×50
— Södertälje konstnärskrets 50 år
Av Södertälje konstnärskrets,

Ur arkivet, visades

20/04 – 13/05, 2006

En jubileumsutställning där varje konstnär medverkar med ett verk i storlek 50 x 50 cm.

Södertälje konstnärskrets historia

av Martin Lidström (något bearbetad)

Södertälje Konstnärskrets, i dagligt tal Kretsen, bildades 1956 på initiativ av Konstsmeden och metallslöjdläraren Hans Kumlin, som strax därefter flyttade från Södertälje. Framlidne Thorsten Thunberg blev förste ordförande och ledde som sådan Kretsen i 15 år. Likaledes framlidne Stig Thiderman, Margit Fagerström, Uno Karlsson, Asta Bäckman, Göte Björklund och Sven Ingemansson blev medlemmar första året eller strax därefter. Inga Allmark, Martin Lidström och Hans Polmar blev också tidigt medlemmar. Man träffades hos varandra för diskussioner och trevlig samvaro och åt julmat på Täljekällaren. En period tecknade man modell i Thorsten Thunbergs ateljé.

 

 

Södertälje var då en småstad men under stark utveckling. Kulturutbudet var inte stort: Orkesterförening (spelplats Mariekällskolans hall), Föreläsningsförening i gamla Folkets hus med knarrande stolar, Södertälje Konstförening med Sven Ingemansson som intendent och recensent. Utställningsmöjligheterna var alltså minimala.

Rektor Edvin Jonasson blev utredare inför den stora kultursatsningen, som på 70-talet gjorde Södertälje till en av landets främsta kulturstäder. Staden har tyvärr i de kärvare tiderna kommit långt ner från tidigare tätpositioner. Det inrättades en Kulturnämnd, man hyrde Konsthall i Baptistkyrkans nya fastighet, man anställde Eje Högstedt som kulturchef, så småningom med Per Drougge som intendent och därefter var Södertälje inte sig likt. Internationella och svenska utställningar avlöste varandra och uppmärksammades över hela landet. Södertälje Konstnärskrets, som under åren utvecklats till en större och mer slagkraftig förening, kunde nu med Kulturnämnden som samtalspartner förverkliga flera idéer, bl.a. eget galleri 1966 i ett rivningshus på Turingegatan vid Täljekällaren. Innan huset till sist revs dekorerades dess nakna gavel av Kretsens medlemmar i en mycket uppmärksammad “happening”. Eget galleri, Konstföreningen och Konsthallen; tre lokaler där kretsenmedlemmar hade möjligheter att ställa ut. Frikostiga anslag till Kulturnämnden möjliggjorde kommunala inköp. Efter rivningen av huset på Turingegatan fick Kretsen ny lokal i huset V: a Kanalgatan 3. Sedan mitten av 70-talet har staden upplåtit bottenplanet i Gamla Flickskolan för Kretsen: dels utställningslokal, dels så småningom grafikverkstad. Med ekonomiskt stöd från kommun, landsting och konstnärsnämnd har en väl utrustad och fungerande verkstad växt fram.

Den 18 dec. 1976 – 16 jan 1977 firade Södertälje Konstnärskrets 20-årsjubileum med en medlemsutställning i Konsthallen. Kretsen hade då vuxit till 28 medlemmar. När det var dags för 25-års jubileum 1981 hade Kretsen sektioner: Målargruppen, Grafikgruppen och Textilgruppen. Till en början hade varje grupp sin styrelse medan centralstyrelsen representerade hela Kretsen. Denna något byråkratiska modell övergavs och nu finns bara en styrelse, men särskilt Grafikgruppen och Textilgruppen har aktiviteter inom sina områden. Jubileum firades med tre utställningar: målarna i Konsthallen (Luna), grafikerna i Kretsens lokaler och textilarna i Rådhuset hos Konstföreningen. Geografiskt var Södertälje Konstnärskrets från början en förening inom det gamla Södertälje. Staden växte, särskilt söderut och västerut och dessutom är kommungränserna för medlemskap inte längre så avgörande. Särskilt grafikverkstaden har lockat en del utsocknes till medlemskap i Kretsen.

På 70-talet inbjöds Kretsen att ställa ut i Södertäljes vänort Forssa i Finland och Konstnärsgruppen där inbjöds till Södertälje. Det var ett mycket stimulerande utbyte och starka vänskapsband knöts i sann nordisk anda.

Södertälje Kommunstyrelse diskuterade länge vad man skulle göra med Saltskog Gård. Till sist beslutades att göra den till ett ateljéhus och till kulturell mötesplats för människorna i området. Formellt såldes huset för hundra kronor till Södertälje Konstnärskrets, som stod som ägare en kort tid, tills Stiftelsen Saltskog gård hade bildats under ordförandeskap av Stig Penje och efter hans frånfälle av Lennart Andersson som efter drygt 10 år efterträddes av Lars Olov Lindgren. Gården och parken har restaurerats och inrymmer 13 ateljéer, uthyrda till Kretsenkonstnärer, samt vackra utställnings- och konsertlokaler.

Idag har Södertälje konstnärskrets ett givande samarbete med Centrumföreningen (affärsidkarna) och Södertäljeborna har på stadens gator kunnat beskåda isskulptur, blomsterinstallationer och konstgranar utförda av Kretsenkonstnärer. Galleri Kretsen är ett av ca 10 konstnärsdrivna gallerier som har fått möjlighet att ge statlig utställningsersättning till utställande konstnärer. Varje år är Galleriet med på Buss på konsten, där konstpubliken bussas runt till stadens gallerier. Det arrangeras av Kulturforum, som är ett samarbetsorgan med andra kulturföreningar. Där diskuteras dagsaktuella kulturspörsmål.

Nu 2006 när Södertälje Konstnärskrets har 50-års jubileum med bl.a., som sig bör, en utställning i Södertälje konsthall har föreningen ca 70 medlemmar.

Efter framlidne Thorsten Thunberg har Kretsen haft följande ordföranden: Martin Lidström, Hans Polmar, Titti Åhs, Torbjörn Åhs, Martin Lidström, Hans Kiessling, Eric Matteoni, Gudrun Engström, Rolando Perez, Eva Mia Sjölin och Kaj Karlsson.