Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2020

Ernest Mancoba
Grupputställning

Ernest Mancoba
Grupputställning

Ernest Mancoba
Grupputställning

Ernest Mancoba
Grupputställning

Ernest Mancoba
Grupputställning

Ernest Mancoba
Grupputställning

Ernest Mancoba
Grupputställning

Utställningar

2020

Ernest Mancoba
Grupputställning

Ernest Mancoba
Porträtt av konstnären Ernest Mancoba

Visas mellan

07/03 – 10/05, 2020

Färger som berättar om röd sand och bränt gräs, former som känns igen och som överraskar. Rörelse och koncentration som skvallrar om handens rörelse över målarduken. Jag såg Ernest Mancobas målningar för första gången i Johannesburg och Kapstaden. Under min tid som chef för Kalmar konstmuseum blev jag varse att många av hans konstverk fanns mycket närmare mig än jag kunnat ana – i Danmark.

Ernest Mancoba, född år 1904 i Turffontein, Sydafrika, levde större delen av sitt liv i Europa. Hans livspartner, konstnären Sonja Ferlov, kom från Danmark. Tillsammans ingick de i den experimentella CoBrA gruppen (CoBrA står för Copenhagen, Brussels och Amsterdam) en rörelse som ville utmana många av de befintliga tendenserna inom konsten, bland annat genom att ta in barnets uttryck och frihet.

Större delen av sina liv befann sig Ernest och Sonja i Paris. I Paris såg Ernest till att skaffa sig både utbildning och kontakter under en period då många konstnärer testar gränser och formulerar nya ideal. Ernest Mancoba bodde granne med Albert Giacometti och träffade Picasso och många andra konstnärer som vi kommit att förknippa som starkast med modernismen, en tid då konsten. Ernest Mancoba inspirerades både av den afrikanska konsten från Västafrika som under denna tid fortfarande betraktades som ”primitiv” och det fält som vi lärt känna som det europeiska ”avantgardet”, ett utforskande av människans livsvillkor och det andliga i konsten med en stark tilltro till formen och färgens förmåga att berätta någonting unikt om människan och vår tillvaro på jorden. I Mancobas konstnärskap finns ett brett fält av inspirationskällor, på många vis just det som vi kommit att betrakta som utmärkande för den modernistiska epoken. Vad kan vi lära av Mancobas liv och gärning och om utvecklingen av europeisk och afrikansk modernism? Ernest Mancoba skrev dagbok och brev under hela sitt liv. Hans språk är exakt och träffsäkert, reflektionerna både känsliga och kraftfulla.

Idag inspireras många samtida konstnärer av Mancobas konstnärskap. På Södertälje konsthall visar vi den franska curatorn Alicia Knocks arbete med Ernest Mancoba. Vi visar också verk av Kitso Lynne Lelliot, Kemang Wa Lehulere och James Webb, alla konstnärer från Sydafrika som inspirerats av Mancoba och därmed också bidrar till att bredda förståelsen av den moderna konstens utveckling.

Joanna Sandell, chef, Södertälje konsthall