Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2013

Brännpunkter
— politiska återblickar på 1960- och 1970-talen
Grupputställning

Brännpunkter
— politiska återblickar på 1960- och 1970-talen
Grupputställning

Brännpunkter
— politiska återblickar på 1960- och 1970-talen
Grupputställning

Brännpunkter
— politiska återblickar på 1960- och 1970-talen
Grupputställning

Brännpunkter
— politiska återblickar på 1960- och 1970-talen
Grupputställning

Brännpunkter
— politiska återblickar på 1960- och 1970-talen
Grupputställning

Brännpunkter
— politiska återblickar på 1960- och 1970-talen
Grupputställning

Utställningar

2013

Brännpunkter
— politiska återblickar på 1960- och 1970-talen
Grupputställning

Jacques Zadig: Fireworks II, 1969, oljemålning (150×206 cm). Bilden är något beskuren.
Målning

Ur arkivet, visades

19/06 – 17/08, 2013

BRÄNNPUNKTER – politiska återblickar på 1960- och 1970-talen ur Södertälje kommuns konstsamling.

Idag vänder vi bort blicken – igår förde vi livliga diskussioner. Dåtidens konst återspeglade viktiga händelser i världen, som på något sätt berörde alla. I dag är det ytterst sällsynt att man inom konstbegreppet tar upp dagsaktuella händelser, som t ex inbördeskriget i Syrien, jordbävningen i Japan, konflikten i Mali och så vidare.

Vi har botaniserat i kommunens konstsamling och funnit en hel del verk med politiska budskap inköpta under 1960- och 70-talen då Eje Högestätt var kulturintendent och chef för Södertälje konsthall. Eje Högestätt efterträddes 1973 av Per Drougge, som fortsatte med inköp av innovativ konst.

Jämfört med idag var konstnärerna på den tiden mycket mer politiskt medvetna och utåtagerande. Det sociala engagemanget var viktigt. Inlägg i Vietnamdebatten, Biafra-kriget, sexdagarskriget i Israel, massakern i Sharpville Sydafrika, invationen i fd Tjeckoslovakien och människan i rymden. Ond bråd död – morden på John F. Kennedy, Martin Luther King, Che Guevara – en oändlig räcka med världshändelser att angripa.

Utställningarna vi visade i Södertälje konsthall då var i samma anda: Underground, Henck Wognum och Björn Runeborg – ”Den nya människan” – en kommentar till forskning där försökskaninerna var riktiga människor. Jacques Zadig och Gerhard Nordström (”Sommaren 1970”) med kommentarer till Hiroshimabomben och Vietnamkriget. Konstnären som agitator, Multikonst, Skånskt 70-tal, Wladyslaw Hasior och Josef Beréz, konst från Kuba, Roj Friberg, Petter Pettersson, Petter Zennström, Christer Themptander, Ungt Danmark, Røde Mor, Portugal: galleriernas och gatornas bilder, Motståndsmuseet Salvador Allende, Palle Nielsen. Konstscenen då var väldigt mansdominerad, därför har vi valt att nu även plocka in några kvinnor: Birgit Ståhl-Nyberg, Helga Henschen, Kerstin Abram-Nilsson och Marja Ruta. Alla jobbade de med politiska teman på det stora och lilla planet.

Senare i höst kommer vi, i Stadshusets främre utställningslokal, att visa konst på Chiletemat i samband med att det är 40 år sedan kuppen. Rolando Perez, Juan Castillo, Hector Siluchi, Sebastian Matta, Roj Friberg, Olof Sandahl, Carlos Hermosilla är några av de konstnärers verk vi kommer att visa.

Med dessa båda utställningar hoppas vi få igång en samtidsdebatt, som under hösten 2013 är tänkt att följas upp i form av ett antal program i Luna kulturhus.