Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1988

Barn och bild, Arja Toivonen, Sven H Johansson
Grupputställning

Barn och bild, Arja Toivonen, Sven H Johansson
Grupputställning

Barn och bild, Arja Toivonen, Sven H Johansson
Grupputställning

Barn och bild, Arja Toivonen, Sven H Johansson
Grupputställning

Barn och bild, Arja Toivonen, Sven H Johansson
Grupputställning

Barn och bild, Arja Toivonen, Sven H Johansson
Grupputställning

Barn och bild, Arja Toivonen, Sven H Johansson
Grupputställning

Utställningar

1988

Barn och bild, Arja Toivonen, Sven H Johansson
Grupputställning

Bild: Målning av barn i projektet Barn och bild.
Svart vit bild

Ur arkivet, visades

20/02 – 10/04, 1988

BARN OCH BILD,
ARJA TOIVONEN (målningar från Latinamerika), LATINAMERIKA -bilder gjorda av barn som tillhör den Latinamerikanska ursprungsbefolkningen,
SVEN H JOHANSSON (teckningar och akvareller) 

Utställningen Barn och bild var en redovisning av den pedagogiska verksamhet som bedrivits genom uppsökande verksamhet på förskolor och skolor, och på plats i Södertälje konsthall med Verkstan i dåvarande Luna. Det var också en titt på de olika tekniker och material man arbetat med.

Samtidigt visades bilder av barn som tillhör Latinamerikansk ursprungsbefolkning. Konstnären Arja Toivonen dokumenterade och samlade bilderna under sina resor, och skildrade barnens vardagsliv och miljö i sina egna målningar.

I grafikkabinettet visades akvareller och teckningar av Sven H Johansson.

Under den här perioden var Elisabeth Haitto tillförordnad konsthallschef. Hon berättar i utställningsfolderns förord om konsthallens mångåriga tradition, av pedagogiska visningar av konsthallens utställningar, och möjligheten att sedan skapa egna bilder i dåvarande Lunabibliotekets verkstad. ”Det som varit gemensamt och kännetecknat de olika arbetssituationerna, vid det praktiskt skapande arbetet, är att konstnären ROLANDO PEREZ har fungerat som handledare. /…/Det som vi nu visar i utställningen BARN OCH BILD har främst tillkommit under det gångna året. De utställningar som inspirerat är bl.a. den stora JAZZ-utställningen (prod. av Göteborgs konstmuseum) och MIKLATUN-MANHATTAN (prod. av Nordiskt Konstcentrum). Dessutom tillkommer en rad fantastiska självporträtt som barn på förskolor och fritidshem målat. Projektet med självporträtten, också under Rolando Perez ledning har redan pågått flera år och har visat sig vara mycket lyckat.”. Dåvarande kulturredaktör på Länstidningen Christer Duke recenserar utställningen med lovord. ”Barn och bild” är en utställning som borde bli uppmärksammad ute i Kulturssverige. Den pekar på all önskvärd tydlighet på att Södertälje kulturförvaltning nått fram till en konstpedagogik för barn som verkligen varit effektiv.”. Roland Perez berättar för Duke -Det har varit en stor glädje att kunna följa barnen. Se hur deras iakttagelseförmåga, deras sätt att se på sig själva förändrats i deras självporträtt – från t ex dagis till förskola/…/. Som inspiration har Rolando tillsammans med barnen tittat på porträttreproduktioner i skilda uttryck och tekniker från konsthistorian. Han har tipsat dem om att i framtiden besöka de muséer, där man kan se porträtten live. Barnen har fått lära sig tekniken med täckfärg och sedan fått sina målningar ramade. Pedagogisk personal har kört ut till förskolor med stafflier och material. Något som resulterat i att en generation Södertäljebarn förmodligen fortfarande har kvar sina fina konstverk som ett minne av vem man var och hur man uppfattade sig själv som barn (inklusive sonen till undertecknad). Ett fint möte med en riktig konstnär som säkert många minns.

KULTUR I FÖRSKOLAN var vid tiden ett samarbetsprojekt mellan socialförvaltningen och kulturförvaltningen med start 1981 i Södertälje. KULTUR I SKOLAN startade 1984 och var då ett samarbete mellan skolförvaltningen och kulturförvaltningen. Till dessa kopplades samarbetsgrupper med representanter från bibliotek, konstsektion, programverksamhet och Torekällberget.

”Av det tio kommuner TCO-tidningen undersökt är Södertälje den som satsar mest på kultur för förskolebarn.”. Så står att läsa i nr. 6/87 av tidningen. Inger Antonsson på dåvarande kulturförvaltningen visar för tidningen det kartotek, den blå låda hon har på skrivbordet, registret för alla förskolor och deras önskemål på kulturutbudet. ”Med alla förskolors kort och önskemål framför sig fördelar hon det hela så rättvist som det går”. Uppsökande verksamhet, men ändå uttrycks ett visst missnöje att resurser inte räcker till för behoven. Ambitionsnivån var mycket högt ställd. Hon berättar vidare ”…visst är de som arbetar ute på förskolorna i Södertälje irriterade på den långa kö som finns till flera av arrangemangen. -Jag tycker de har rätt att bli arga på kön. Det borde vara självklart att alla fick del av samtliga våra projekt, säger Inger. Vi påpekar att Södertälje ändå är den kommun av de tio vi undersökt som satsar mest på kultur för förskolebarn. Då säger Inger: -Det betyder inte att det är så bra det kan bli här. Vi ska inte kräva mindre bara för att det är sämre på andra ställen”.

Konsthallen hade under många år i sina lokaler en unik Bildteater. Janne Nordahl, konsthallens fotograf, var skaparen till dessa diabildspel om olika konstnärer. Till denna utställning visades hans  Andaktsgläntor och färgsånger kring Sven H Johanssons måleri. Christer Duke höjer Nordahl till skyarna i sin recension. ”I honom har kommunen verkligen en konstnärlig tillgång. Hans bildspel hör till det unika i kultursverige. Han äger en sällsynt förmåga till inlevelse i en konstnärs bildvärld – och dess inre liv. Med sin kamera fångar han färgernas mysteriösa liv med stor varsamhet och insikt! Nordahl lyfter fram den särpräglade koloriten i Sven H Johanssons stora akvareller. Man upplever ljuset som bryter fram genom färgmassorna. Som blev skapelsen för ett ögonblick transparent -för det himmelska ljuset.” Det suggestiva förstärks ytterligare med texter och musik. Janne Nordahl är också skaparen av en stor vykortsvit kring den polske konstnären Wladyslaw Hasiors skulpturgrupp Solspann vid Östra kanalslänten i Södertälje. De sex hästarna skildras med magisk dramatisk kolorit, med inslag av måne och eld i mörker. Vykorten, en mångårig storsäljare på konsthallen.

Källor: Utställningsfoldern BARN OCH BILD citat: Elisabeth Haitto, Länstidningen 19 februari 1988 texter av kulturredaktör Christer Duke, foto: Roland Thunholm, citerade Christer Duke och Rolando Perez, TCO tidningen 6/87 citat: Inger Antonsson. Sammanställt av: Anneli Karlsson.

Artikel
Vykort