Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2008

Bilden, barnet och berättelsen
— den samtida bilderboken
Grupputställning

Bilden, barnet och berättelsen
— den samtida bilderboken
Grupputställning

Bilden, barnet och berättelsen
— den samtida bilderboken
Grupputställning

Bilden, barnet och berättelsen
— den samtida bilderboken
Grupputställning

Bilden, barnet och berättelsen
— den samtida bilderboken
Grupputställning

Bilden, barnet och berättelsen
— den samtida bilderboken
Grupputställning

Bilden, barnet och berättelsen
— den samtida bilderboken
Grupputställning

Utställningar

2008

Bilden, barnet och berättelsen
— den samtida bilderboken
Grupputställning

Bild: Barnet, bilden, berättelsen den samtida bilderboken
Barnet, bilden, berättelsen

Ur arkivet, visades

07/07 – 06/09, 2008

En uppskattad utställning producerad av Nordiska Akvarellmuseet. 20 nordiska och internationella bilderbokskonstnärer visade sina illustrationer i original.

Besökarna kunde se bilderna som bildspel och lyssna på sagorna i våra fem monitorer och i Multivisionen. I ”magnetiska rummet” gick det att skapa sin egen berättelse med hjälp av figurer och föremål från de olika bilderböckerna. Bilderböcker att bläddra i erbjöds också.

 

Vattenfärgstekniker har sedan de första bilderböckerna för barn började produceras för kring 150 år sedan varit viktiga i tillkomsten av bilderboksbildens original. Även om blandtekniker och digitala bildbehandlingsprogram förändrat bilderbokens tillkomstprocess så spelar fortfarande måleri med tusch, akvarell och andra vattenlösliga färger på papper en central roll för nutida bilderbokskonstnärer.

Urvalet till Bilden, barnet och berättelsen presenterar ett rikt landskap av samtidens allra skickligaste och mest nyskapande illustratörer. Deras verk speglar bilderbokens estetiska, psykologiska och existentiella möjligheter. De 20 utvalda, 15 från Norden och 5 från den internationella scenen, kombinerar starka egna uttryck med ett medvetet förhållningssätt till den treenighet som har gett utställningen dess namn; Bilden, barnet och berättelsen.

De medverkande illustratörerna är:
Ryôji Arai, Japan, Anna Bengtsson, Sverige, Lilian Brøgger, Danmark, Carll Cneut, Belgien, Akin Düzakin, Norge, Fam Ekman, Norge, Wolf Erlbruch, Tyskland (endast digitalt), Gunna Grähs, Sverige, Fibben Hald, Sverige, Anna Höglund, Sverige, Isol (Marisol Misenta), Argentina, Maira Kalman, USA, Dorte Karrebæk, Danmark, Eva Lindström, Sverige, Kristiina Louhi, Finland, Jockum Nordström, Sverige, Svein Nyhus, Norge, Cato Thau-Jensen, Danmark, Anna-Clara Tidholm, Sverige, Taruliisa Warsta, Finland.

I utställningens utformning har vi, tillsammans med Nordiska akvarellmuseets pedagogiskt ansvarige Lena Eriksson, strävat efter att utställningsrummet ska ge både barn och vuxna intresseväckande ingångar och stimulera till oväntade och spännande möten mellan generationerna. Bilderbokens unika särart och kommunikation får samspela med utställningsmediets och den nya digitala teknikens möjligheter.