Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1979

Latinamerika: en utställning för barn och vuxna
— Bilder av Gunilla Wänn, fotografier av Björn Myrman 
Av Gunilla Wänn, Björn Myrman,

Latinamerika: en utställning för barn och vuxna
— Bilder av Gunilla Wänn, fotografier av Björn Myrman 
Av Gunilla Wänn, Björn Myrman,

Latinamerika: en utställning för barn och vuxna
— Bilder av Gunilla Wänn, fotografier av Björn Myrman 
Av Gunilla Wänn, Björn Myrman,

Latinamerika: en utställning för barn och vuxna
— Bilder av Gunilla Wänn, fotografier av Björn Myrman 
Av Gunilla Wänn, Björn Myrman,

Latinamerika: en utställning för barn och vuxna
— Bilder av Gunilla Wänn, fotografier av Björn Myrman 
Av Gunilla Wänn, Björn Myrman,

Latinamerika: en utställning för barn och vuxna
— Bilder av Gunilla Wänn, fotografier av Björn Myrman 
Av Gunilla Wänn, Björn Myrman,

Latinamerika: en utställning för barn och vuxna
— Bilder av Gunilla Wänn, fotografier av Björn Myrman 
Av Gunilla Wänn, Björn Myrman,

Utställningar

1979

Latinamerika: en utställning för barn och vuxna
— Bilder av Gunilla Wänn, fotografier av Björn Myrman 
Av Gunilla Wänn, Björn Myrman,

Ur arkivet, visades

10/03 – 12/04, 1979

LATINAMERIKA är en utställning, gjord främst med tanke på barnen och det internationella barnåret, men också ett samlingsnamn för all verksamhet kring utställningen som film, musik och författarbesök. 

Själva utställningen består av flera delar, men vilar främst på berättande textila bilder av Gunilla Wänn, som rest i länder i Anderna. Hon vill få oss att känna att de latinamerikanska människorna angår oss! Hennes bilder skildrar livet på landsbygden medan fotografen Björn Myrman ger oss en inblick i stadslivet. I fotografier av hemlösa gatupojkar visar Björn Myrman den yttersta konsekvensen av det ekonomiska förtrycket i Colombia. Amatörfotografierna från ett bostadsområde i Chile andas kamp och optimism med all gemensam verksamhet som invånarna skapat tillsammans – daghem, arbetsplatser mm. I utställningen ingår också ett “latinamerikanskt hus”, byggt av rivningsvirke, kartong och korrugerad plåt. Där kan man läsa böcker och lyssna på sagor. Södertäljebarn från Latinamerika har ritat och målat till den här utställningen. Den kommer att växa under de tre lördagar då Gunilla Wänn leder skapande verksamhet med olika tema och förhoppningsvis även under alla andra dagar med målningar av barn som kommer hit och tittar på och pratar om utställningen och programmen. 

Birgitta Flensburg