Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1981

Afro-Art
— Mayahantverk - Nio vävarkooperativ i Guatemala
Av Afro-Art World Crafts Foundation,

Afro-Art
— Mayahantverk - Nio vävarkooperativ i Guatemala
Av Afro-Art World Crafts Foundation,

Afro-Art
— Mayahantverk - Nio vävarkooperativ i Guatemala
Av Afro-Art World Crafts Foundation,

Afro-Art
— Mayahantverk - Nio vävarkooperativ i Guatemala
Av Afro-Art World Crafts Foundation,

Afro-Art
— Mayahantverk - Nio vävarkooperativ i Guatemala
Av Afro-Art World Crafts Foundation,

Afro-Art
— Mayahantverk - Nio vävarkooperativ i Guatemala
Av Afro-Art World Crafts Foundation,

Afro-Art
— Mayahantverk - Nio vävarkooperativ i Guatemala
Av Afro-Art World Crafts Foundation,

Utställningar

1981

Afro-Art
— Mayahantverk - Nio vävarkooperativ i Guatemala
Av Afro-Art World Crafts Foundation,

Afro-art flyer

Ur arkivet, visades

05/12 – 10/01, 1982

Denna utställning visades samtidigt med Fem Kubaner och Conquistadorer.


Afro-Art World Crafts Foundation
grundades 1967 för att stödja hantverk i icke-industrialiserade regioner och länder. Utställningen var från Afro-art i Stockholm. Textilier visades från nio vävarkooperativ i Guatemala. De traditionella textilierna var från byar i Guatemalas högländer och gjorda av Maya ursprungsbefolkning. Vävkunskaper som funnits nedärvda sedan generationer. Råvarorna ull och bomull som använts finns i landet.

Källor: katalog, diverse arkivmaterial, sammanställt Anneli Karlsson.

Afro-art flyer
Bild på flyer